Lær meditation & mindfulness

Kontakt os for at høre om mulighederne for meditation og mindfulness i private sessioner, i grupper eller på din arbejdsplads

Mindfulness

Mindfulness er betegnelsen for en dybere og mere bevidst opmærksomhed på alle aspekter af livet.

Når man øver sig i at leve mere mindful, øges ens nærvær i livet, og samtidig mindskes tilbøjeligheden til at reagere ude af proportion.
At praktisere mindfulness øger fornemmelsen af ens grænser og virker beskyttende over for stress.

Mindfulness har en bemærkelsesværdig evne til at gøre responserne på vores udfordringer mere lette og vise, og hjælper desuden til at give bedre balance og dybde i vores forhold til andre mennesker såvel som til os selv.

Det har også vist sig, at teams og projektgrupper, der inkluderer mindfulness i deres møder, får langt mere givende, sjove, kreative og effektive samarbejdsprocesser.

Se også beskrivelsen af  Anti-stress kurset, der starter i Kbh i april 2019

Meditation

I såvel ledelse som kreativt arbejde, skal man ha’ overblik over de fastlagte strukturer, skabe nye, administrere dem – og hæve dig op over dem.

Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet.

Det er overraskende effektivt at anvende meditation, f.eks. når der er behov for at fremme kreative gennembrud, tanker, idéer, problemløsning, mv. Meditation er således et fantastisk redskab i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams.

Som veje til personlig udvikling og vækst er mindfulness og meditation særdeles anbefalelsesværdige “værktøjer” til brug for en daglig praksis.