Da jeg første gang oplevede Jane og Henrik ”live” til et arrangement, var jeg ikke i tvivl om at deres idegrundlag og koncept kunne spille godt sammen med vores forebyggende indsatser på ældreområdet her i vores kommune.

I oplægget var der noget for både ”sjæl” og ”legeme” som gav os tilhørere stof til refleksion.

Siden har vi drøftet fælles berøringsflader i forhold til at bevare et aktiv seniorliv

i alle dens facetter, som fx motivation, ensomhed, sorg, livskvalitet, faldforebyggelse, angst.

Disse drøftelser har bl.a. resulteret i oplæg med overskrifter som ”Livskvalitet med år på bagen” og ”Vi ved det godt – hvorfor gør vi det så ikke” som har været velbesøgte af kommunes seniorer.

Jeg er imponeret over hvorledes Jane og Henrik formår at skabe et tillidsfuldt rum om det at blive ældre.

Jane og Henriks respektfulde og åbenhjertelige tilgang iblandet humor, videnskab og dialog,
formår at skabe en stemning, hvor det er tilladt også at provokere og berøre emner som ellers kan være vanskelige at italesætte.

Lytterne bliver bragt derhen, hvor komfortzonen provokeres og refleksionerne giver inspiration til handling på såvel ukendte som oversete muligheder for et godt seniorliv.

 

Anette Melin, sundhedskonsulent og sygeplejerske,

Sundhedsstrategisk Enhed, Furesø Kommune

 

Inspirations- sundheds- og debatarrangementer for seniorer

Ved psykologerne Jane Bækgaard og Henrik Juul E-mail: info@henrik-juul.dk