• Livet på en arbejdsplads skal være spil-levende. Alle får mest ud af at være i legehumør. Conscious Leaders arbejder for at tiden på arbejdsstedet skal opleves som værdifulde livstimer.
  • Conscious Leaders vil opdyrke ”Wisemanship”. Uddanne vise mænd og kvinder i organisationen til at blive dygtige i disciplinerne ’kvantespring i tanker’, ’meta-sansning’ og metarefleksion.
  • Opløse forsvarsknuder og nedsmelte is i den interne kommunikation
  • Befri organisationen for (falsk) høflighed og sladder – der jo er forklædt information i fangenskab.
  • Få flest mulige følelsesmæssigt intelligente brikker i spil.

KERNEVÆRDIER VI BRUGER TIL AT HJÆLPE MENNESKER MED:

Fordomsfrihed og evne til at skabe kontakt.
Afspænde atmosfærer.
Nærvær.
Evnen til at opspore muligheder og vanskeligheder,
til at reducere ego-stolthed,
til at skabe åbne trygge rum og plads til forskellighed + tryghed til at turde komme ud over kanten.
Evnen til at holde på mange tråde og samle dem, så det større billede bliver synligt