Henrik Juul bruges i hele Danmark som foredragsholder i emner som fx

  • Dagligdagens og kroppens psykologi
  • Kreativ intelligens i teams og organisationer
  • Essens i eksil – ego på spring
  • Vores psykiske software  installerer ubevidste mentale styreprogrammer i sindet…
  • Seniorer uden alder
  • Livskvalitetscirkler for seniorer

Se menupunkterne for mere detaljerede beskrivelser.