Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachbegrebets rammer.

CB integrerer basale coachingteknikker med moderne ledelsesteori og essential lifecoaching. Indvævet i dette er mindfulness samt avancerede metoder til at øge bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.

Coaching Beyond åbner portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Som den ny tids coaching løfter CB dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og giver nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

Coaching Beyond er en særdeles vigtig træning, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede – hvor der i bedste fald ikke sker noget overskridende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop presses ud over sunde grænser.

Læs her om CLC’s Masterclass i Coaching Beyond og Gruppeprocesser