FORSIDE

terapi & coaching    ♣   ledelse & teamudvikling   ♣   terapeutuddannelser  ♣   stressbehandling   ♣   foredrag   ♣   udviklingsgrupper

Henrik Juul er privatpraktiserende autoriseret psykolog, erhvervspsykolog og ledelseskonsulent.

På kontoret i København arbejder jeg med individuel psykoterapi, parterapi, gruppeterapi samt coaching.
I dette arbejde inkluderes altid kroppen og mennesket bag personlighedens overflade.

Der gives et tilskud pr. session for medlemer af Sygeforsikringen Danmark.
Jeg modtager også henvisninger via diverse sundhedsforsikringer.
Skype-sessioner efter aftale.

Desuden afholder jeg kurser, workshops og foredrag over hele landet.

Henrik Juul er en del af et netværk af psykologer, der arbejder sammen om større opgaver og som løbende opgraderer hinanden fagligt.

JUNI:  STRESS-BEHANDLING I GRUPPE

Stress-behandling & hjælp til selvhjælp
Kursus i København 5.-6. juni

Er du generet af reaktioner på stress?

Så har du mulighed for at deltage i dette stress-behandlings forløb over 2 dage á 7 timer.

“Stress-Release” 

Læs mere her

TILBUD TIL ARBEJDSPLADSEN: 

EN FAST TILKNYTTET STRESS & TRIVSELS COACH

Fra maj 2019 er det muligt at få Henrik Juul fast tilknyttet som intern coach i et omfang af 7-15 timer hver anden uge.

Muligheder og fordele for organisationen:

For organisationer i dag, med stor omskiftelighed og forandringer, ligger der store fordele i et fortløbende samarbejde. Læs mere her

TJEK TEAMETS KURS OG TILSTAND!

stress-releaseKontakt os for fordybelse og selvrefleksion.
En projektgruppe eller en organisation der ikke reflekterer,
er lige så udsat som et fartøj, der aldrig kommer til service.
Stop-Op-Dage er vejen til at optimere fartøjets styrke og sammenhængskraft
samt korrigere kursen mod ledestjernen,
så den videre sejlads kan foregå sikkert
og med fuld skrue…
Læs mere…

SUPERVISION - DEN BEDSTE MÅDE AT UDVIKLE PRAKSIS

F003Supervision er at lære af hinanden.

Det er at  styrke det professionelle samarbejde
ved i fællesskab at udforske omstændighederne
ved såvel svære oplevelser som succesfulde forløb,
at lære af dem og forvandle dem til stærke erfaringer.
Læs mere.

Kontakt psykolog og supervisor Henrik Juul her

MEDITATION & MINDFULNESS

F001Meld dig på et hold her

Meditation og mindfulness er effektive redskaber
i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser,
samt til at skabe balance i krop og sind.

Med mindfulness øges ens nærvær i livet,
og samtidig mindskes tilbøjeligheden til at reagere ude af proportion.
Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet.

Læs mere…

TERAPEUTISK UDVIKLINGSGRUPPE

At finde ind til kernen i sin essens og roen i sin væren

Essenstræning & Kropsterapeutisk Mindfulness 

Vil du gerne være med, skal du kontakte Henrik på 2440 7588

I denne gruppe vil der være mulighed for at arbejde terapeutisk med din egen proces.

Vi mødes fra 16.30 – 21.00 hver anden uge.

Se feedback fra tidligere deltagere her

Læs mere om udviklingsgruppen her

COACHING & NATUR-TERAPI I SMUKKE OMGIVELSER

Henrik Juul Hornbæk strand

Tanke-vandring

Psykolog Henrik Juul og Jane Bækgaard inviterer til essens-vandreture.

Stilhed, stress-release,
teamudvikling og personlig udvikling
i Nordsjællands smukkeste omgivelser.

Her er frisk luft, stilhed, åbne vidder, skov, strand,  himmel & hav
og en øjeblikkelig lindrende virkning på nervesystemet.

Kontakt os

BODY&ESSENCE EFTERUDDANNELSEN

Nyt hold starter efterår 2019img_4009

Du kan  holde dig orienteret ved at  tilmelde dig nyhedsmailen her. Men allerede nu kan du søge om optagelse. Book en plads.

Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:
 “BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de subtile processer mellem mig og mine klienter, giver en ny mulighed for at gå dybere i det terapeutiske arbejde…”

UDDANNELSE, BEHANDLING
& UDVIKLING:


TERAPI

Det er muligt at aftale individuelle sessioner såvel som par-samtaler med Henrik Juul, der er autoriseret psykolog samt supervisor og specialist i psykoterapi, godkendt af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Med jævne mellemrum tilbydes desuden terapi i gruppe, der er meget efterspurgt.

Kontakt os på
2440 7588


STRESS

Behandling, forebyggelse, hjælp til selvhjælp

Kursus i København 5.-6. juni kl 9-15.30

Ring 2440 7588


TERAPEUTISK UDVIKLINGSGRUPPE

I KØBENHAVN

Essenstræning & Kropsterapeutisk Mindfulness
med psykolog Henrik Juul

Arbejdet foregår i en venlig atmosfære, som giver dig mulighed for at gå dybt i din egen proces.

Suppleret med de bevægelser, der sker i gruppefeltet.

I denne gruppe veksler jeg mellem at facilitere

  • meditative øvelser
  • åbning af krop og bevidsthed
  • inquiries
  • terapeutisk dialog

Samt at skabe lydhørhed for nu’ets muligheder og stilhedens potentiale.

FOREDRAG, EVENTS
& SEMINARER


FLOW & KREATIV INTELLIGENS

i WorkplaYces

Tiden vi bruger på jobbet er livstimer.
Vi skal leve, ikke være mere eller mindre nedlukkede eller robotagtige.
Mange arbejdssteder tilskynder en overseriøsitet og stramhed for deres mennesker.

Vi har brug for WorkplaYces. Dette støttes af forskning, der viser at en mere let og legende indstilling giver bonus på alle parametre. Det kommer dog ikke helt af sig selv.
Foredraget viser 7 gode veje til WorkplaYces.

RING: 2440 7588
SKRIV: info@henrik-juul.dk


SENIORER UDEN ALDER

Vi glider gennem livet ind og ud af den ene færdigstøbte skabelon efter den anden.

I vores samfund, vores kultur, vores familier m.v. findes der adfærds- og holdningsskabeloner til enhver alder.

Som i hypnose opfører vi os ubevidst som rollerne i skabelonerne påbyder. Og vores krop og aldersfølelse påvirkes mere end man skulle tro er muligt.

Dette foredrag inspirerer både unge og ældre til at leve livet uden alder….

RING: 2440 7588
SKRIV: info@henrik-juul.dk

ERHVERVSPSYKOLOGI


Conscious Leaders Consulting CLC

Kurser, coaching og konsulentopgaver

CLC udfører erhvervspsykologiske opgaver for såvel større som mindre virksomheder.

Henrik Juul og de øvrige associerede organisationspsykologer drøfter og designer – i fællesskab med kunden – de tiltag der skal til for at skabe positive forandringer.


TEAMUDVIKLING & SUPERVISION
af ledelse og personale

Kontakt os

-når teamet trænger til inspiration,
-når mål og mening skal skærpes
-når kreativiteten er gået død,
-når ledestjernen er forsvundet,
-når I er kørt fast i vaner og rutiner,
-når atmosfæren ikke fungerer,
-når I har konflikter, der er svære at løse.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Verdens fedeste nyhedsbrev
Følg med i autentisk lederskab og menneskelig vækst
ErrorHere