Pres

Teknologi, forretningsformer og dagliglivets strukturer forandrer sig drastisk i disse år.
I løbet af utrolig kort tid har mennesker været nødt til at tilpasse sig de hastigt skiftende krav på flere forskellige niveauer.

På trods af de ydre forandringer har menneskets nervesystem og biologi imidlertid grundlæggende ikke ændret sig, idet vi
biologisk og fysiologisk fungerer, som vi har gjort i tusindvis af år.

Vor tidsalder kan ses som en kritisk overgangsperiode fra simple, meget fysiske og overskuelige arbejds- og livsformer til en tid med voldsomt forøgede mentale krav og præstationer samt emotionel belastning hele horisonten rundt.

Konsekvenserne er mange. Blandt andet skal ledere og medarbejdere agere i en virkelighed, som ikke alene er kompleks, men også modsætningsfyldt. En leder skal have tid til at rumme og støtte sine medarbejdere, kunne bevare overblik, tage risikobetonede beslutninger, skabe resultater her-og-nu, og samtidig rumme og håndtere sine egne følelser.

Der stilles konstant stigende krav til større effektivitet – ofte kombineret med at ressourcerne skal reduceres. Medarbejdere skal selvstændigt tage stadigt flere beslutninger og mere ansvar, samtidig med at opgaverne bliver mere komplekse.

Oveni vil de fleste mennesker have mere ud af såvel arbejds- som fritidsliv.

Dette er blot et udsnit af en lang række udfordringer nutidens mennesker står overfor.
En forstærket følelse af at skulle kæmpe for at overleve sniger sig ind som en kronisk tilstand i den enkelte.
Tendensen er dehumanisering og stadig flere ellers robuste mennesker oplever at bukke under.

Stress

Stress opstår når vi over længere tid er ude i et større pres, end vi reelt kan magte. Noget vi kan være helt ubevidste om, fordi vi ikke er i stand til at fornemme grænserne for vores kapacitet.
Det er derfor ikke svært at forstå at stressreaktioner, forøgelse af langtidssygemeldinger, depression, håbløshed og udbrændthed er blevet tidens triste kendetegn.

 

KONTAKT OS

 

Anti-Stress

Vores nutid er til hurtige løsninger.
Paradoksalt nok også, når det gælder stressbehandling.
Men stress er et komplekst fænomen, som bør anskues som sådan.

Det handler om både at håndtere stress som en individuel udfordring, men også se det i et større perspektiv.

Det er en opgave for ledelsen i virksomhederne at sikre medarbejdere sunde forhold at arbejde under.
Og det er en opgave for lederne af samfundet – ikke mindst politikerne på Christiansborg – at arbejde hen imod en indgående forenkling af de krav, der stilles til at leve menneskeliv i dette land.

Indhent flere oplysninger om Stress-coaching og Stress-behandling individuelt og i grupper her