Coaching er personlig ledelsesrådgivning til chefer på alle niveauer.

Henrik Juul og CLC tilbyder coaching, sparring og dybtgående dialog om væsentlige faglige og personlige emner.

Vi aftaler en tid eller finder et antal datoer.


Jeg kommer ud i virksomheden, eller du/I kommer hos mig.

Du er velkommen til straks at kontakte Henrik Juul her…

Læs mere om vores en-til-en lederudvikling her

Executive coaching

kan fx bestå i coaching, rådgivning og sparring i forhold til:

  • Personlige overvejelser
  • Søsætning af nye initiativer
  • ledelse (af fx forandringsprocesser),
  • kollegiale udfordringer
  • team-optimering
  • stressstyring

Coachende kultur

Vi har i mange år hjulpet virksomheder til at bruge coaching internt til at skabe personlig og organisatorisk udvikling og forfinelse.
Fx at bruge coaching som en bevidst  kommunikativ stil.
Dette skaber en måde at forholde sig støttende og anerkendende til hinanden på, som styrker hele virksomhedskulturen.

Når vi coacher, er formålet at hjælpe det ypperste frem i andre.
Vores grundantagelse er, at folk selv rummer nøgler til at bevæge sig ud over deres begrænsninger og til at mestre deres udfordringer.

Vi tilbyder klippekort til medarbejdercoaching.
Kontakt os på 2440 7588.