Mindfulness og afspændende meditation
– i ledelse & medarbejderudvikling

 

Fyraftensmøder – foredrag – fordybelsesdage

Lær at bruge kropsforankrede meditationsteknikker som metode til

* psykofysisk top-tuning og wellness
* personlig udvikling
* bevidsthedsudvidelse
* wellbeing
* mental ro og klarhed
* fordybelse
* værn mod stress
* aktivering af kohærent bevidsthed og kollektiv intelligens i grupper

 

Kontakt os på 2440 7588 eller info@henrik-juul.dk