Hvad teambuilding gør:

  • forbedrer relationerne i teams
  • styrker glæde og motivation
  • træner teamet i at være hinandens sparringspartnere
  • åbner tanker og holdninger
  • tilfører ny inspiration, energi og skaberevne – også til personalegrupper, der har være sammen i længere tid
  • styrker samhørighedsfølelsen
  • samler og fokuserer den enkeltes energi
  • forøger den fælles handlekraft og kreative intelligens

Conscious Leaders’ Team-udvikling giver teamet et positivt løft
og giver deltagerne mulighed for at opdage og
opløse diverse barrierer for kommunikation og kreativitet.

Vi går efter resultater for teamet, som kan bruges i dagligdagen:

.

Kvalitet i samarbejde

– at lære medarbejdere på alle niveauer at få de bedste menneskelige kvaliteter frem i samarbejdet. Det vil blandt andet sige, at man har det godt sammen, og at der eksisterer en venskabelig omgangstone med klar, ærlig og ligefrem kommunikation.

Håndtere svære situationer sammen

– at kunne tackle vanskelige samarbejdssituationer, f.eks. når stress, pres, konflikter, pessimisme eller negativ kommunikation trænger sig på.

Innovation og Kreativ Intelligens

– at fremme en holdning og en kultur, der stimulerer skabertrang, nysgerrighed, arbejdsglæde samt gode og åbne relationer.

Det vil bl.a. sige et selvforstærkende positivt og handlekraftigt arbejdsklima med indbygget læring.

Ring/sms på 2440 7588  for oplysninger om specialdesignet tilbud til jer