IN-HOUSE STRESS / TRIVSELS-COACH

AT TILKNYTTE EN
IN-HOUSE STRESS-COACH M.V.

Fra maj 2019 tilbyder jeg en fast tilknytning som intern coach i et omfang af
7-15 timer hver anden uge.

Baggrund kort:

25 år som autoriseret, selvstændig erhvervspsykolog, seniorcoach for topledere o.a., privatpraktiserende psykolog, stressbehandler.

Muligheder og fordele for organisationen:

For organisationer i dag, med stor omskiftelighed og forandringer, ligger der store fordele i et fortløbende samarbejde:

  • Med min særlige erfaringsballast har jeg kompetencer til at varetage opgaver, som kræver dyb og professionel menneskelig indsigt
  • Gennem et tæt samarbejde med virksomheden oparbejdes hurtigt en specifik indsigt i dennes særlige kultur, arbejdsmæssige vilkår, måder man driver ledelse på her, udfordringer og belastninger. Det er min erfaring at det resulterer i en præcis intensiv og målrettet support og vejledning.
  • Medarbejderne får en synlig sparringspartner, når opgaver bliver overvældende eller hvis sammenhængen mellem job og familieliv bliver presset i en periode.
  • Virksomheden demonstrerer, at man tager trivsel, stress og samarbejde mellem mennesker på arbejdspladsen alvorligt.
  • Økonomisk gives organisationen den fordel, at en fast tilknytning er til en lavere pris en udgifter til ekstern konsulentassistance, abonnements ordninger m.v.

Hvordan fungerer det at have en Stress & Trivselscoach
fast tilknyttet organisationen?

Når ansatte på alle niveauer er klar over at huset råder over en fast coach med tavshedspligt, vil stresssymptomer og gærende relationsproblematikker lettere og hurtigere blive opdaget og afhjulpet.

I min coaching tilfører jeg en psykologisk ekspertise, hvorfor der i sessionerne også indgå almindelige psykologiske problematikker og belastninger, fx følger af skilsmisser, sygdom og dødsfald.

Praktisk

Som coach er jeg til stede 2 dage hver anden uge eller efter behov.

Medarbejderne kontakter enten mig direkte – eller HR, tillidsrepræsentanten, eller egen leder kan visitere til samtaler. Samtalerne er fortrolige, men som opdragsgiver er virksomheden informeret om, hvem der benytter tilbuddet, samt ved behov og efter aftale orienteres nærmeste leder i forhold til at kunne støtte medarbejderen i dagligdagen.

Som coach forestår jeg

  • samtaler/sessioner for enkeltpersoner og grupper
  • løbende minioplæg til om håndtering og forebyggelse af stress og fremme af trivsel på jobbet – til ledelsesniveauet og medarbejderne
  • regelmæssige vurderinger af stress-risici og rådgivning til ledelsen herom

 

Kontakt mig snarest for yderligere oplysninger

Venligst
Henrik Juul