Dans! – Workshop og samtale om liv med år på bagen

Hold livsstrømmen i kroppen i form – uden anstrengelse.
Tilbring sammen med os nogle livgivende timer i bevægelsens og dansens tegn.
Dans og bevægelse er nogle af de mest effektive og dejligste måder at fremme glæde og vitalitet.

Vi bliver aldrig for gamle til at danse – kun bevægeapparatet kan begrænse os, men det har godt af at blive brugt.
Blot skal det foregå lidt anderledes, end da vi var 17.
Vi skal i vores eget tempo og på vores egen måde genvinde noget af den nedsatte livsudfoldelse.
Derfor går vi nænsomt til værks og giver den ikke mere gas end hvad der er passende for den enkelte.

Vi vil fortælle om, hvordan måden vi har levet vores liv på, kan have opbygget hæmninger og fastlåst spændinger i kroppen.

Vi vil gøre kroppen glad og hjælpe spændingerne fri gennem bevægelse.

Den måde vi vejleder på, genåbner livsstrømmen, vitaliserer energien og styrker kropsbevidsthed og balanceevne.

Alle kan være med på deres egen måde.
Her handler det ikke om bestemte trin, præstationer eller indstuderet koreografi.
Vi nyder bare at bevæge kroppen, og livet elsker at suse rundt i den.
Og det skal bare være rart at være i kontakt med sin krop.

Undervejs kommer der små oplæg og mulighed for at snakke med hinanden.

 

Inspirations- sundheds- og debatarrangementer for seniorer

Ved psykologerne Jane Bækgaard og Henrik Juul E-mail: info@henrik-juul.dk – mobil 2440 7588

MASTERCLASS

COACHING BEYOND &

FACILITERING AF GRUPPEPROCESSER

 –

INTENSIV EFTERUDDANNELSE

Et boost og fin-tuning af dit menneskelige ‘instrument’

 

 • Lær at udøve ledelse, hvor du både kan være mental skarp og følelsesmæssig empatisk
  – ved at forbinde hjerne og hjerte med krop og handlekraft
 • Styrk dine kompetencer i at facilitere gruppeprocesser
 • Opdag hemmeligheden bag udnyttelse af nu’ets muligheder
 • Find vej til større autenticitet og mere afspændt kommunikation

 

Masterclass’en er en 4-trins raket:

Trin 1: Coaching Upgrade 

Trin 2: Coaching Beyond

Trin 3: At samarbejde med gruppers kreative, kollektive intelligens

Trin 4: At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

 

Målgruppen er især ledere, HR-ansvarlige, udviklere, projektledere, undervisere samt andre, der vil styrkes i at kunne arbejde kreativt med uudnyttet intelligens og skjulte muligheder i grupper og teams.

 

Hvad er Coaching Beyond?
En tidssvarende coaching, der rækker ud over personlighedens begrænsninger og åbner nye perspektiver på individets selvforståelse og organisationens idéer og værdier. Kortlægger uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at opløse negative strukturer og handlemønstre!

At facilitere udvikling i grupper – med hjerte og hjerne
Du lærer at opretholde en multirettet relations-bevidsthed: på din egen rolle, og hvor den udspringer fra, krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

Som deltager trænes du blandt andet i

 • objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage og forstå ’krypterede’ budskaber hos enkeltpersoner og i grupper
 • multirettet bevidsthed: på din egen rolle, hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på komplekse gruppeprocesser
– 

Foregår eksternat i København
 Datoer er på vej.
Modulerne er fordelt over ca. 4 måneder.

Mellem kursusmodulerne er der enkelte træningsdage.

 

Pris for 12 kursusdage inklusiv let forplejning:
kr. 28.000 ex. moms

Yderligere oplysninger:
2440 7588 eller via mail: info@henrik-juul.dk

 

NB! Deltagelse i samtlige moduler giver mulighed for at blive certificeret i Coaching Beyond & Gruppeledelse.

ET STÆRKT UNDERVISER-TEAM:

Undervisere/trænere er erhvervspsykologerne Henrik Juul og Anne Karin Smidt samt konsulent og ekspert i opstillingsmetoden, Liv D. Thommesen.

Desuden giver aikido-instruktør Poul Hauerbach en mindblowing, yderst relevant og spændende inspiration ud fra Ki-Aikido.

Tilmelding på info@henrik-juul.dk

 

INDHOLD

 

TRIN 1:
3 dage: —

 

Coaching Upgrade & Essential Coaching

Opdatering af coachkompetencer

Trin 1 opdaterer coachingbegreberne og hjælper til at sikre holdets fælles forståelse.
Undervisning og feedback giver dig et kvalificerende boost af dine coachkompetencer, hvad enten det drejer som om 1-1 coaching, gruppecoaching eller en mere generel coachende lederstil.
Dette trin bygger videre på og udvider grundfærdighederne i coaching, samtidig med at det rækker ud over den ordinære coachings begrænsninger og introducerer Essential Coaching.

Essential Coaching er en effektiv og forfinet udviklingsdialog med fokus på at kommunikere med kernemennesket bag personligheden, dets dybere skaberpotentiale, livskraft og behov. Det er en avanceret form for coaching, der opøver coachens kompetencer i at kommunikere med dybere og mere essentielle lag i personligheden, hvilket er forudsætningen for at praktisere Coaching Beyond.

Essential Coaching kan afdække og tilvejebringe bortgemte ressourcer og passioner. Dette er en vigtig proces i forhold til at sikre at ens mål er autentisk og støtter bevægelserne hen imod det.

De selvsamme ressourcer og passioner kan nemlig i psykens ubevidste processorer konverteres til automatisk modstand og obstruktiv indstilling, hvis målet ikke matcher.
Essential Coaching giver support til at den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens kan manifestere sig i det levede liv.
Essential Coaching er life-coaching der integrerer elementer af sparring, coaching, mentoring og body-mind-spirit bevidsthed.

 


TRIN 2:
3 dage: —

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachingbegrebets principper og rammer.
Coaching Beyond integrerer basale coachingteknikker med Essential Coaching og moderne ledelsesteori, såsom dele af systemisk ledelsesteori, den narrative tilgang og perspektiver fra socialkonstruktionismen.

Indvævet heri er desuden mindfulness samt avancerede metoder til at fremme ekstraordinær bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.
Coaching Beyond kan åbne portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Coaching Beyond er den ny tids coaching, der kan løfte dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og give nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

 

Som en bevidst kommunikativ metode er Coaching Beyond særdeles vigtig, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede. Ved at anvende traditionel coaching sker der – i bedste fald – ikke noget grænseudvidende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop, på uværdig vis, presses ud over sunde grænser.

 


Vedrørende trin 3 og 4:

Facilitering af processer i grupper

Masterclass’ens to trin om gruppefacilitering har til formål

 • at styrke facilitatorens bevidsthed og færdigheder i at tydeliggøre og danse med ubevidste kræfter i gruppen og fin-tune gruppens samarbejdskompetencer – også i tider med store forandringer.
 • at skabe tryghed, mod og åbenhed til at bringe modsætninger og latente konflikter i åben og aktiv cirkulation samt
 • at transformere disse til ressourcer og energi.

 

At deltage aktivt i en gruppe kan være utroligt opløftende både for deltager og facilitator. Og det kan være hårdt og drænende, fx i perioder med modstand og negative reaktioner, hvor det er svært at opnå optimale flow-tilstande.

Her lægges op til dobbeltsidet inspiration og udvikling: På den ene side har vi en autentisk konsulent/leder, der tør være fri til at lære af alle situationer.
På den anden side har vi gruppedeltagere, der føler så megen tillid, at de er tilstrækkelig trygge til at turde bevæge sig ud over deres egne begrænsninger.
Stimuleret af en hjertelig atmosfære, klar tale og god etik.

 


TRIN 3:
3 dage: —

 

At samarbejde med gruppens
kreative, kollektive intelligens

Ved at anskue gruppen som en selvstændig organisme i en større kontekst, styrker dette trin i Masterclass-træningen din ’radar’ med hensyn til at opdage, fremdrage og anvende dens kollektive kræfter og skabende intelligens. Som er selve råstoffet for originalitet og genialitet, synergi og samstemt kreativitet.

Du lærer – som gruppeleder – at facilitere konstruktive processer med udgangspunkt i de synlige såvel som usynlige kompetencer, der er til stede i gruppen, og som løbende opstår i rummet. Og at kvalificere gruppedeltagerne til at kunne det samme.

Det handler både om – som facilitator – at opdage og gribe de bolde der er i luften, men også at kunne stimulere deltagerne i en gruppe til at finde egne og hinandens bolde og gøre dem brugbare.

Trin 3 vil også styrke kendskabet til din egen indflydelse, fx bevidsthed om din påvirkning af eller reaktive udveksling med andre i gruppen.

 

TRIN 3 har særligt fokus på

 • hvordan man styrker sin selvindsigt,
 • hvordan man fornyr og regenererer sine kilder, så de ikke tørrer ud.
 • hvordan man kultiverer hjertelighed og venlighed i gruppers professionelle samspil, uden at miste klarhed og overblik.

 


TRIN 4:
3 dage: —

 

At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

Uanset om man opdager det eller ej, så er Nu’et altid generøst.
Det tildeler gaver og inviterer til dans uophørligt.
Tilbyder konstant forstyrrende fænomener.

Ofte opleves disse som uvelkomne, og mange overser eller prøver at undgå dem.
Men disse forstyrrelser rummer vigtig viden og energi og er potentiale til nedbrydning, udvikling og nyskabelse.
Trin 4 gør dig til den vågne, opmærksomme og kreative konsulent/gruppeleder og du lærer at udvikle sensitive øjne, ører og næse for at registrere, når nu’ets kreative, intelligente skatkammer tilbyder gruppefeltet præcis det, der er behov for.
Trin 4 fokuserer også på, hvordan gruppelederen kan facilitere grupper i forbindelse med komplekse forandringsprocesser. Vi dykker dybere ind i den narrative tilgang til konflikter i grupper, og udforsker metoder til konfliktløsning i større grupper, herunder dybdedemokratiets principper (Deep Democracy).
Træningen udvikler procesfacilitatorens 9 avancerede ansvarsområder:

 1. Sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage signaler og budskaber
 2. Bevidstgøre og konstruktivere ubevidste kræfter i grupper
 3. Forstå og samarbejde med de energi- og bevidsthedsmæssige FELTER, der konstituerer sig i grupper
 4. Formidle kohærens og flow
 5. Konvertere fastlåst konfliktstof til energi, klarhed, hjertelighed og venlighed
 6. Synliggøre frugtbare perspektiver i forhold til fælles fokus
 7. Være fødselshjælper/ guide for gruppers mål
 8. Udvikle og udvide den kollektive bevidsthed
 9. Skabe fremdrift ved at øge glæde og lyst til at udrette noget i fællesskab

 

Du trænes i

 • at skærpe en objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage budskaber i gruppen.
 • at opretholde en multirettet bevidsthed: på din egen rolle og hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

 

 

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachbegrebets rammer.

CB integrerer basale coachingteknikker med moderne ledelsesteori og essential lifecoaching. Indvævet i dette er mindfulness samt avancerede metoder til at øge bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.

Coaching Beyond åbner portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Som den ny tids coaching løfter CB dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og giver nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

Coaching Beyond er en særdeles vigtig træning, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede – hvor der i bedste fald ikke sker noget overskridende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop presses ud over sunde grænser.

FEEDBACK

En af livets helt store udfordringer

Om man er den, der er blevet forladt eller den, der har valgt at forlade forholdet, er det en situation, der kan fremkalde så megen uro og smerte, at det skærer dybt ind i sjælen.

Bruddet kan trække et kaos af følelser frem, så meget, at det kan være svært, at kende sig selv.

Man kan få det svært ved at varetage ganske almindelige dagligdags udfordringer.

Svært ved at koncentrere sig både hjemme og på jobbet og svært ved at kunne rumme sig selv og håndtere mængden og styrken af ens følelser.

Samtidig er der måske børn og deres følelser, man skal tage hånd om og ikke mindst er der samarbejdet med den anden forældre.

Hvor der er børn, er man som voksne bundet og forpligtiget til, at skabe et samarbejde der fungerer.
Det kan være den største udfordring ved nogle brud.
Endelig er der en masse praktiske ting, man skal forholde sig til og få til at hænge sammen.

At vokse som behandler

– og blive ved med det…

2  dage til egenomsorg og dybere personlig / professionel udvikling

med autoriseret psykolog Henrik Juul

 

Kurset henvender sig især til professionelle psykoterapeuter, psykologer,
psykomotoriske terapeuter, læger, bodyworkere​ o.lign.

Som terapeut skal du kunne navigere i mange forskellige lag:

kroppens impulser og signaler – følelsernes ocean – tankernes mange labyrinter – sjælens længsel

For ikke at tale om det relationelle der sker i mødet.

Desuden skal du navigere i såvel “her og nu” behov, som de langsigtede mål.

Dette kursus har især fokus på, hvordan vi forbliver centrerede, vedbliver at være i kontakt med nuet og vores essens
– og hvordan vi her igennem kan guide klienten til sin essens.

 

Vi vil blandt andet arbejde med

 • Den terapeutiske proces & livet i kroppen
 • Egenomsorg & Selvkærlighed
 • Refleksion & Fordybelse
 • Psykosomatisk Dybdeafspænding og Stress-release
 • Meditation & Mindfulness
 • Supervision & Mentoring

 

Der vil desuden blive kastet lys på emner som:

 • krop, sind og bevidsthed i behandlingsmæssig praksis
 • hvordan finder jeg styrke og næring i mit arbejde?
 • hvordan forfiner jeg min navigation i det terapeutiske ocean?
 • hvordan tuner jeg ind på nu’ets dybere muligheder i mødet med klienten?
 • hvordan anvender jeg væren i det åbne rum samtidig med, at jeg holder mig centreret og bevidst om kurs og retning?
 • essens eller ego – hvordan ved jeg, hvad der er hvad?
 • hvordan opdager og inviterer jeg essensniveauet i krop-psyke terapi?
 • hvordan vedbliver jeg at være en “langtidsholdbar” terapeut?

 –

AT FINDE SIG SELV EFTER EN SKILSMISSE

– et gruppeforløb for fraskilte

Faciliteret af Jane Bækgaard & Henrik Juul, autoriserede psykologer og specialister i psykoterapi

 

For de fleste er det en yderst svær situation at blive skilt.

Fra at være vævet tæt sammen med et andet menneske, på godt og ondt, kan man pludselig stå med en oplevelse af, at noget kostbart i ens indre er skåret bort.
Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske. Chok, forstenethed, vrede, bitterhed, sorg, lettelse, frygt eller et mix af alle mulige følelser.

Følelser i forbindelse med skilsmisse hverken kan eller skal skubbes væk.
Men det er ikke altid nemt eller gavnligt være alene om at håndtere sin alenehed.

Mennesker har brug for andre mennesker.
Derfor har vi lavet dette gruppetilbud.

To erfarne psykologer skaber rammen, giver oplæg og faciliterer processer blandt deltagerne.

En gruppe af mennesker der står, eller har stået i samme situation, kan blive en katalysator, der gør ubehagelige oplevelser og dybe sår, til stærke livserfaringer.

Gruppeforløbet kan være med til at ændre en smertefuld tabsfølelse til en ny og stærkere forbindelse til sig selv.
Det vil hjælpe dig til at komme videre i livet.

Gruppen mødes 4 gange á 4 timer.

Tid: 26/4 og 24/5 fra kl 14.00 – 18.00

Sted: Thorvaldsensvej 3, Over gården, 1. sal, 1871 Frederiksberg C

Pris: 2.400

Yderligere oplysning og tilmelding:

Henrik Juul mobil 2440 7588
Jane Bækgaard, mobil 2143 8069

 

LÆS MERE HER:

En af livets helt store udfordringer

Om man er den, der er blevet forladt eller den, der har valgt at forlade forholdet, er det en situation, der kan fremkalde så megen uro og smerte, at det skærer dybt ind i sjælen.

Bruddet kan trække et kaos af følelser frem, så meget, at det kan være svært, at kende sig selv. Man kan få det svært ved at varetage ganske almindelige dagligdags udfordringer. Svært ved at koncentrere sig både hjemme og på jobbet og svært ved at kunne rumme sig selv og håndtere mængden og styrken af ens følelser.

Samtidig er der måske børn og deres følelser, man skal tage hånd om og ikke mindst er der samarbejdet med den anden forældre. Hvor der er børn, er man som voksne bundet og forpligtiget til, at skabe et samarbejde der fungerer. Det kan være den største udfordring ved nogle brud. Endelig er der en masse praktiske ting, man skal forholde sig til og få til at hænge sammen.

Terapeutisk udviklingsgruppe: Essenstræning & Kropsterapeutisk Mindfulness

 

At finde ind til kernen i sin essens og til roen i sin væren

I denne gruppe veksler vi mellem

 • at åbne til essens via krop og bevidsthed
 • meditative øvelser
 • inquiries
 • terapeutisk dialog

Samt at skabe lydhørhed for nu’ets muligheder og stilhedens potentiale.

Arbejdet foregår i en rar atmosfære, som giver mulighed for at gå dybt i egen proces.
I synergi med de bevægelser, der sker i gruppefeltet.


Se feedback fra tidligere deltagere her

Arbejdet i denne udviklingsgruppe bygger på min mangeårige erfaring som psykolog med krop-sin og ånd. Bl.a. indgår krop- og essensintegrerende procesarbejde, BodyEssence ReSourcing Therapy, meditation, kropsterapeutisk mindfulness samt aspekter af andre terapeutiske retninger og metoder.

Vi mødes fra 16.30 – 21.00 hver anden uge.
Datoer: 13/8, 27/8,  10/9, 24/9, 8/10
Sted: Thorvaldsensgade 3, Over Gården , 1. sal, 1871 Frederiksberg.
Pris: 2.400 for alle 5 gange (22 timer).
Tilmelding: 24407588 eller info@henrik-juul.dk senest 22. juni.

CHANGE LAB på CBS

Power, improvisation and the experimental spaces of our daily lifes

Power is the key dynamic in organisational and project settings, but also in the political sphere.
Yet, it is mostly negatively connotated and its reflection is a taboo.

The Change Lab is a space for experienced leaders and teams to work their concrete and relevant challenges and explore the related power dyna- mics in an highly interactive and innovative setting.

FACILITATION TEAM: Martin Herrmann(Lead), Lars Thuesen and Poula Helth

DATES: 27./28. September 2017 (9am – 6pm)

VENUE: Copenhagen Business School Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg, Denmark

Se mere her:

Change Lab

 

MINDFULNESS I KLINISK PRAKSIS

Et kursusforløb med professionel & personlig udvikling

Kursusforløbet er særlig velegnet til læger og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker at praktisere og integrere mindfulness i det daglige arbejde.

Kursets indhold

• Fortløbende undervisning i mindfulness og meditative metoder
• Teori og evidens bag mindfulness
• Stress og sammenhængen mellem krop og psyke
• Egenomsorg og forebyggelse af stress
• At lytte med alle sanser
• Biofeedback og træning i at aflæse signaler
• Styrkelse af kommunikationen med patienten
• At håndtere vanskelige situationer som leder
• Supervision

Kursusforløbet:

Internat 1: 3 dage med fokus på etablering af egen mindfulness praksis
Internat 2: 3 dage med fokus på integrering af mindfulness i klinisk praksis
4 eftermiddage fordelt over 6 måneder med henblik på videreudvikling, fortløbende supervision og netværk.

Praktiserer man i forvejen mindfulness, kan man vælge at deltage i internat 2 samt de 4 supervisionseftermiddage.

Undervisere:

Autoriseret psykolog Henrik Juul og speciallæge i almen medicin Mette Mouritsen, begge ned stor erfaring i anvendt mindfulness. Læs mere om underviserne på
www. consciousleaders.dk og www.mindful-medicine.com.

PRAKTISK:

Pris: 6.900 pr internat incl. kost og overnatning
4.600 for 4 eftermiddage (10 timer)
I alt 18.400 for 6 dages internatkursus og 10 timers supervision m.v.

Tid: Kontakt os for datoer efterår 2018

Sted: Internat foregår på Sjælland (Øst)
Supervisionseftermiddagene foregår i København

Tilmelding:  info@henrik-juul.dk