Livsudfoldelse

– dans livet løs
fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16

Har du en trang til at give slip og turde udfolde dig mere i livet?
Så kom og vær sammen med os i to timer, hvor du genopdager glæden ved at give lov
til at slippe dig fri – i dit eget tempo.

Du kan komme som du er – og være som du er

Uanset om du er ung eller ældre, glad, trist, deprimeret, stresset, eller alt andet.
Livsudfoldelse har ingen alder.
På tværs af aldre kan vi inspirere hinanden og slippe vores fordomme om, hvad der er pænt, grimt, rigtigt og forkert.

Som psykologer har vi erfaret, hvordan vi mennesker holder os selv tilbage.
Til trods for, at vi har en indre længsel efter at være i bevægelse og bare være, dem vi er.
Vi bremser mange af vore naturlige impulser, ”for hvad vil de andre ikke tænke om os”?

Ligesom børn har vi voksne en naturlig indre trang til at bevæge os frit, men mange er kommet for langt væk fra det,
blevet for kontrollerede og stive i både krop og sind.

Livet mærkes, sanses, føles og leves gennem kroppen

De fleste af os er for meget i hovedet og for lidt tilstede i vores krop. Det kan vi gøre noget ved.

Vi glæder os til at udfolde os sammen med jer. Fysisk bøvl ingen hindring.

Vi starter med et par korte indlæg og guider os gennem eftermiddagen.

 

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16
i Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København.
Pris 50 kr. betales ved indgang.

Tag tøj på du føler dig afslappet i.
Der kan købes, vand, kaffe og the i cafeen.

 

Venligst Jane Bækgaard og Henrik Juul

 

Evt. yderligere oplysninger:

Jane Bækgaard: Mail: jane.baekgaard01@gmail.com mobil: 21438069

Henrik Juul: Mail: info@henrik-juul.dk mobil: 24407588

IN-HOUSE STRESS / TRIVSELS-COACH

AT TILKNYTTE EN
IN-HOUSE STRESS-COACH M.V.

Fra maj 2019 tilbyder jeg en fast tilknytning som intern coach i et omfang af
7-15 timer hver anden uge.

Baggrund kort:

25 år som autoriseret, selvstændig erhvervspsykolog, seniorcoach for topledere o.a., privatpraktiserende psykolog, stressbehandler.

Muligheder og fordele for organisationen:

For organisationer i dag, med stor omskiftelighed og forandringer, ligger der store fordele i et fortløbende samarbejde:

 • Med min særlige erfaringsballast har jeg kompetencer til at varetage opgaver, som kræver dyb og professionel menneskelig indsigt
 • Gennem et tæt samarbejde med virksomheden oparbejdes hurtigt en specifik indsigt i dennes særlige kultur, arbejdsmæssige vilkår, måder man driver ledelse på her, udfordringer og belastninger. Det er min erfaring at det resulterer i en præcis intensiv og målrettet support og vejledning.
 • Medarbejderne får en synlig sparringspartner, når opgaver bliver overvældende eller hvis sammenhængen mellem job og familieliv bliver presset i en periode.
 • Virksomheden demonstrerer, at man tager trivsel, stress og samarbejde mellem mennesker på arbejdspladsen alvorligt.
 • Økonomisk gives organisationen den fordel, at en fast tilknytning er til en lavere pris en udgifter til ekstern konsulentassistance, abonnements ordninger m.v.

Hvordan fungerer det at have en Stress & Trivselscoach
fast tilknyttet organisationen?

Når ansatte på alle niveauer er klar over at huset råder over en fast coach med tavshedspligt, vil stresssymptomer og gærende relationsproblematikker lettere og hurtigere blive opdaget og afhjulpet.

I min coaching tilfører jeg en psykologisk ekspertise, hvorfor der i sessionerne også indgå almindelige psykologiske problematikker og belastninger, fx følger af skilsmisser, sygdom og dødsfald.

Praktisk

Som coach er jeg til stede 2 dage hver anden uge eller efter behov.

Medarbejderne kontakter enten mig direkte – eller HR, tillidsrepræsentanten, eller egen leder kan visitere til samtaler. Samtalerne er fortrolige, men som opdragsgiver er virksomheden informeret om, hvem der benytter tilbuddet, samt ved behov og efter aftale orienteres nærmeste leder i forhold til at kunne støtte medarbejderen i dagligdagen.

Som coach forestår jeg

 • samtaler/sessioner for enkeltpersoner og grupper
 • løbende minioplæg til om håndtering og forebyggelse af stress og fremme af trivsel på jobbet – til ledelsesniveauet og medarbejderne
 • regelmæssige vurderinger af stress-risici og rådgivning til ledelsen herom

 

Kontakt mig snarest for yderligere oplysninger

Venligst
Henrik Juul

Dans livet løs!

 Livsudfoldelse

– dans livet løs!

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16

Har du en trang til at give slip og turde udfolde dig mere i livet?
Så kom og vær sammen med os i to timer, hvor du genopdager glæden ved at give lov
til at slippe dig fri – i dit eget tempo.

Du kan komme, som du er, og være som du er.

Uanset om du er ung eller ældre, glad, trist, deprimeret, stresset, eller alt andet.
Livsudfoldelse har ingen alder.
På tværs af aldre kan vi inspirere hinanden og slippe vores fordomme om, hvad der er pænt, grimt, rigtigt og forkert.

 

Som psykologer har vi erfaret, hvordan vi mennesker holder os selv tilbage.
Det til trods for, at vi har en indre længsel efter at være i bevægelse og bare være, dem vi er.
Vi bremser mange af vore naturlige impulser, ”for hvad vil de andre ikke tænke om os”

Ligesom børn har vi voksne en naturlig indre trang til at bevæge os frit, men mange er kommet for langt væk fra det,
blevet for kontrollerede og stive i både krop og sind.

Livet mærkes, sanses, føles og leves gennem kroppen.  

De fleste af os er for meget i hovedet og for lidt tilstede i vores krop. Det kan vi gøre noget ved.

Vi glæder os til at udfolde os sammen med jer. Fysisk bøvl ingen hindring.

Vi starter med et par korte indlæg og guider os gennem eftermiddagen.

 

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16
i Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København.
Pris 50 kr. betales ved indgang.

Tag tøj på du føler dig afslappet i.
Der kan købes, vand, kaffe og the i cafeen.

 

 

Venligst Jane Bækgaard og Henrik Juul

 

Evt. yderligere oplysning:

Jane Bækgaard: Mail: jane.baekgaard01@gmail.com mobil: 21438069

Henrik Juul: Mail: info@henrik-juul.dk mobil: 24407588

 

 

Info om Senior-events

Inspirations-, sundheds- & debatarrangementer for seniorer

Foredrag – seminarer – workshops – temadage

Vi – Jane Bækgaard og Henrik Juul – er to erfarne senior-psykologer, der brænder for at inspirere ældre medmennesker til bedre at udnytte alderdommens skjulte muligheder.

Gennem de seneste år har vi afholdt forskellige interaktive foredrag og seminarer for ældre.
Desuden har det været en stor glæde for os, at være med til at søsætte små livskvalitets-cirkler,
hvor man bruger hinanden til at løfte sig op over dagligdagens tungere temaer, uden at ignorere disse.

I denne menu finder du et udpluk af de temaer, vi tilbyder.
De kan lægges over nogle timer om dagen eller om aftenen.
Nogle af temaerne kan strække sig over 1-2 dage.

For uddybning og kontakt:
2143 8069/Jane Bækgaard,
2440 7588/Henrik Juul
eller email: info@henrik-juul.dk

Dans! – Workshop og samtale om liv med år på bagen

Hold livsstrømmen i kroppen i form – uden anstrengelse.
Tilbring sammen med os nogle livgivende timer i bevægelsens og dansens tegn.
Dans og bevægelse er nogle af de mest effektive og dejligste måder at fremme glæde og vitalitet.

Vi bliver aldrig for gamle til at danse – kun bevægeapparatet kan begrænse os, men det har godt af at blive brugt.
Blot skal det foregå lidt anderledes, end da vi var 17.
Vi skal i vores eget tempo og på vores egen måde genvinde noget af den nedsatte livsudfoldelse.
Derfor går vi nænsomt til værks og giver den ikke mere gas end hvad der er passende for den enkelte.

Vi vil fortælle om, hvordan måden vi har levet vores liv på, kan have opbygget hæmninger og fastlåst spændinger i kroppen.

Vi vil gøre kroppen glad og hjælpe spændingerne fri gennem bevægelse.

Den måde vi vejleder på, genåbner livsstrømmen, vitaliserer energien og styrker kropsbevidsthed og balanceevne.

Alle kan være med på deres egen måde.
Her handler det ikke om bestemte trin, præstationer eller indstuderet koreografi.
Vi nyder bare at bevæge kroppen, og livet elsker at suse rundt i den.
Og det skal bare være rart at være i kontakt med sin krop.

Undervejs kommer der små oplæg og mulighed for at snakke med hinanden.

 

Inspirations- sundheds- og debatarrangementer for seniorer

Ved psykologerne Jane Bækgaard og Henrik Juul E-mail: info@henrik-juul.dk – mobil 2440 7588

MASTERCLASS

COACHING BEYOND &

FACILITERING AF GRUPPEPROCESSER

 –

INTENSIV EFTERUDDANNELSE

Et boost og fin-tuning af dit menneskelige ‘instrument’

 

 • Lær at udøve ledelse, hvor du både kan være mental skarp og følelsesmæssig empatisk
  – ved at forbinde hjerne og hjerte med krop og handlekraft
 • Styrk dine kompetencer i at facilitere gruppeprocesser
 • Opdag hemmeligheden bag udnyttelse af nu’ets muligheder
 • Find vej til større autenticitet og mere afspændt kommunikation

 

Masterclass’en er en 4-trins raket:

Trin 1: Coaching Upgrade 

Trin 2: Coaching Beyond

Trin 3: At samarbejde med gruppers kreative, kollektive intelligens

Trin 4: At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

 

Målgruppen er især ledere, HR-ansvarlige, udviklere, projektledere, undervisere samt andre, der vil styrkes i at kunne arbejde kreativt med uudnyttet intelligens og skjulte muligheder i grupper og teams.

 

Hvad er Coaching Beyond?
En tidssvarende coaching, der rækker ud over personlighedens begrænsninger og åbner nye perspektiver på individets selvforståelse og organisationens idéer og værdier. Kortlægger uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at opløse negative strukturer og handlemønstre!

At facilitere udvikling i grupper – med hjerte og hjerne
Du lærer at opretholde en multirettet relations-bevidsthed: på din egen rolle, og hvor den udspringer fra, krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

Som deltager trænes du blandt andet i

 • objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage og forstå ’krypterede’ budskaber hos enkeltpersoner og i grupper
 • multirettet bevidsthed: på din egen rolle, hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på komplekse gruppeprocesser
– 

Foregår eksternat i København
 Datoer er på vej.
Modulerne er fordelt over ca. 4 måneder.

Mellem kursusmodulerne er der enkelte træningsdage.

 

Pris for 12 kursusdage inklusiv let forplejning:
kr. 28.000 ex. moms

Yderligere oplysninger:
2440 7588 eller via mail: info@henrik-juul.dk

 

NB! Deltagelse i samtlige moduler giver mulighed for at blive certificeret i Coaching Beyond & Gruppeledelse.

ET STÆRKT UNDERVISER-TEAM:

Undervisere/trænere er erhvervspsykologerne Henrik Juul og Anne Karin Smidt samt konsulent og ekspert i opstillingsmetoden, Liv D. Thommesen.

Desuden giver aikido-instruktør Poul Hauerbach en mindblowing, yderst relevant og spændende inspiration ud fra Ki-Aikido.

Tilmelding på info@henrik-juul.dk

 

INDHOLD

 

TRIN 1:
3 dage: —

 

Coaching Upgrade & Essential Coaching

Opdatering af coachkompetencer

Trin 1 opdaterer coachingbegreberne og hjælper til at sikre holdets fælles forståelse.
Undervisning og feedback giver dig et kvalificerende boost af dine coachkompetencer, hvad enten det drejer som om 1-1 coaching, gruppecoaching eller en mere generel coachende lederstil.
Dette trin bygger videre på og udvider grundfærdighederne i coaching, samtidig med at det rækker ud over den ordinære coachings begrænsninger og introducerer Essential Coaching.

Essential Coaching er en effektiv og forfinet udviklingsdialog med fokus på at kommunikere med kernemennesket bag personligheden, dets dybere skaberpotentiale, livskraft og behov. Det er en avanceret form for coaching, der opøver coachens kompetencer i at kommunikere med dybere og mere essentielle lag i personligheden, hvilket er forudsætningen for at praktisere Coaching Beyond.

Essential Coaching kan afdække og tilvejebringe bortgemte ressourcer og passioner. Dette er en vigtig proces i forhold til at sikre at ens mål er autentisk og støtter bevægelserne hen imod det.

De selvsamme ressourcer og passioner kan nemlig i psykens ubevidste processorer konverteres til automatisk modstand og obstruktiv indstilling, hvis målet ikke matcher.
Essential Coaching giver support til at den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens kan manifestere sig i det levede liv.
Essential Coaching er life-coaching der integrerer elementer af sparring, coaching, mentoring og body-mind-spirit bevidsthed.

 


TRIN 2:
3 dage: —

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachingbegrebets principper og rammer.
Coaching Beyond integrerer basale coachingteknikker med Essential Coaching og moderne ledelsesteori, såsom dele af systemisk ledelsesteori, den narrative tilgang og perspektiver fra socialkonstruktionismen.

Indvævet heri er desuden mindfulness samt avancerede metoder til at fremme ekstraordinær bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.
Coaching Beyond kan åbne portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Coaching Beyond er den ny tids coaching, der kan løfte dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og give nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

 

Som en bevidst kommunikativ metode er Coaching Beyond særdeles vigtig, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede. Ved at anvende traditionel coaching sker der – i bedste fald – ikke noget grænseudvidende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop, på uværdig vis, presses ud over sunde grænser.

 


Vedrørende trin 3 og 4:

Facilitering af processer i grupper

Masterclass’ens to trin om gruppefacilitering har til formål

 • at styrke facilitatorens bevidsthed og færdigheder i at tydeliggøre og danse med ubevidste kræfter i gruppen og fin-tune gruppens samarbejdskompetencer – også i tider med store forandringer.
 • at skabe tryghed, mod og åbenhed til at bringe modsætninger og latente konflikter i åben og aktiv cirkulation samt
 • at transformere disse til ressourcer og energi.

 

At deltage aktivt i en gruppe kan være utroligt opløftende både for deltager og facilitator. Og det kan være hårdt og drænende, fx i perioder med modstand og negative reaktioner, hvor det er svært at opnå optimale flow-tilstande.

Her lægges op til dobbeltsidet inspiration og udvikling: På den ene side har vi en autentisk konsulent/leder, der tør være fri til at lære af alle situationer.
På den anden side har vi gruppedeltagere, der føler så megen tillid, at de er tilstrækkelig trygge til at turde bevæge sig ud over deres egne begrænsninger.
Stimuleret af en hjertelig atmosfære, klar tale og god etik.

 


TRIN 3:
3 dage: —

 

At samarbejde med gruppens
kreative, kollektive intelligens

Ved at anskue gruppen som en selvstændig organisme i en større kontekst, styrker dette trin i Masterclass-træningen din ’radar’ med hensyn til at opdage, fremdrage og anvende dens kollektive kræfter og skabende intelligens. Som er selve råstoffet for originalitet og genialitet, synergi og samstemt kreativitet.

Du lærer – som gruppeleder – at facilitere konstruktive processer med udgangspunkt i de synlige såvel som usynlige kompetencer, der er til stede i gruppen, og som løbende opstår i rummet. Og at kvalificere gruppedeltagerne til at kunne det samme.

Det handler både om – som facilitator – at opdage og gribe de bolde der er i luften, men også at kunne stimulere deltagerne i en gruppe til at finde egne og hinandens bolde og gøre dem brugbare.

Trin 3 vil også styrke kendskabet til din egen indflydelse, fx bevidsthed om din påvirkning af eller reaktive udveksling med andre i gruppen.

 

TRIN 3 har særligt fokus på

 • hvordan man styrker sin selvindsigt,
 • hvordan man fornyr og regenererer sine kilder, så de ikke tørrer ud.
 • hvordan man kultiverer hjertelighed og venlighed i gruppers professionelle samspil, uden at miste klarhed og overblik.

 


TRIN 4:
3 dage: —

 

At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

Uanset om man opdager det eller ej, så er Nu’et altid generøst.
Det tildeler gaver og inviterer til dans uophørligt.
Tilbyder konstant forstyrrende fænomener.

Ofte opleves disse som uvelkomne, og mange overser eller prøver at undgå dem.
Men disse forstyrrelser rummer vigtig viden og energi og er potentiale til nedbrydning, udvikling og nyskabelse.
Trin 4 gør dig til den vågne, opmærksomme og kreative konsulent/gruppeleder og du lærer at udvikle sensitive øjne, ører og næse for at registrere, når nu’ets kreative, intelligente skatkammer tilbyder gruppefeltet præcis det, der er behov for.
Trin 4 fokuserer også på, hvordan gruppelederen kan facilitere grupper i forbindelse med komplekse forandringsprocesser. Vi dykker dybere ind i den narrative tilgang til konflikter i grupper, og udforsker metoder til konfliktløsning i større grupper, herunder dybdedemokratiets principper (Deep Democracy).
Træningen udvikler procesfacilitatorens 9 avancerede ansvarsområder:

 1. Sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage signaler og budskaber
 2. Bevidstgøre og konstruktivere ubevidste kræfter i grupper
 3. Forstå og samarbejde med de energi- og bevidsthedsmæssige FELTER, der konstituerer sig i grupper
 4. Formidle kohærens og flow
 5. Konvertere fastlåst konfliktstof til energi, klarhed, hjertelighed og venlighed
 6. Synliggøre frugtbare perspektiver i forhold til fælles fokus
 7. Være fødselshjælper/ guide for gruppers mål
 8. Udvikle og udvide den kollektive bevidsthed
 9. Skabe fremdrift ved at øge glæde og lyst til at udrette noget i fællesskab

 

Du trænes i

 • at skærpe en objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage budskaber i gruppen.
 • at opretholde en multirettet bevidsthed: på din egen rolle og hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

 

 

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachbegrebets rammer.

CB integrerer basale coachingteknikker med moderne ledelsesteori og essential lifecoaching. Indvævet i dette er mindfulness samt avancerede metoder til at øge bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.

Coaching Beyond åbner portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Som den ny tids coaching løfter CB dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og giver nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

Coaching Beyond er en særdeles vigtig træning, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede – hvor der i bedste fald ikke sker noget overskridende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop presses ud over sunde grænser.

FEEDBACK