Henrik Juul

Autoriseret psykolog
Erhvervspsykolog og privatpraktiserende psykolog

Godkendt af Psykolognævnet som specialist og supervisor i psykoterapi for voksne.
Medlem af Dansk Psykologforening.
Selvstændig psykolog siden 1984.

22 års praksis som erhvervspsykolog og ledelsesrådgiver.
Speciale i facilitering af processer i teams,  kommunikation og stresshåndtering.

Kernekompetencer indenfor ledelse, teamudvikling, stressbehandling, personlig vækst, konfliktløsning.

Arbejder som executive coach og er sparringspartner og ekstern konsulent for en række virksomheder.

Henrik Juul har løbende designet og afholdt kurser og retreats  i

  • personlig udvikling
  • kvalificeret refleksionstid for ledere
  • stress-release
  • mindfulness & meditativ dybdeafslapning

Desuden har Henrik Juul tilrettelagt uddannelser for professionelle behandlere, psykologer og psykoterapeuter, bl.a. efteruddannelsen ‘Body & Essence Re-Sourcing Terapi & Proces’.

 

Har undervist og ledet kurser i 18. år for Mannaz (tidligere Dieu) indenfor lederudvikling, procesledelse og coaching.

Har tillige designet og undervist i kurset ’Overskud og Arbejdsglæde’  i Center for Ledelse.
Stifter af landsforeningen ”Livskvalitet mod Stress”.

Mere baggrund – og tættere på…

.

Faglige interesser og kernekompetencer

” Primært har jeg mit fokus på at formidle og supportere personlige udviklingsmuligheder indenfor lederskabets psykologiske dimension.

Såvel i ”fredstid” som i krisetider og kaos har en leder brug psykologisk indsigt for at forstærke og forfine en gruppes kommunikative kompetencer.

Jeg støtter og styrker

  • lederes fornemmelse for relationers betydning, hvilket er et must i den type ledelse, der drejer sig om at frisætte andre menneskers potentiale og at få dem til at spille sammen
  • ledere i at kunne bruge deres menneskelige overskud og indsigt til at facilitere processer, der har at gøre med samarbejde, forandring og udvikling
  • selvindsigt og menneskeforståelse som basis for at træne visionære, autentiske og troværdige ledere med begge ben på jorden.

Ordentlighed, kærlighed og ærlighed, bevidsthed, etik og nærvær
er de grundstoffer, der opbygger menneskelige relationer og organisationers kollektive skabende intelligens.
Disse er bærende kvaliteter i min rådgivning, undervisning, coaching og facilitering af processer.

Mange oplever, at jeg på en respektfuld måde formår at gå tæt på de temaer, som rummer mulighederne for at den enkelte leder overskrider sine begrænsninger og udfolder sit potentiale.
Og at jeg skaber tryghed til at turde overskride hæmmende begrænsninger”.

 

Støtter ”Out of the Box” tænkning.
Krop i ledelse. Energi, stressbalance, sundhed.
Meditation og mental træning”.
Deltager i internationalt samarbejde, bl.a. med Herrmann & Associates, som løser opgaver for BMW, Airbus, EADSL m.fl.