Mere Baggrund – og tættere på

Træningsforløb der skaber de bedste ledere og terapeuter.

til-web4"Bevidsthed, empati og åndsnærvær er de vigtigste faktorer 
i mit arbejde med at videreuddanne terapeuter 
samt at udvikle virksomheder og deres ledere".

Kontakt mig på 2440 7588 eller 
info@henrik-juul.dk

Henrik Juul

Autoriseret erhvervspsykolog og godkendt specialist & supervisor i psykoterapi.

Henrik Juul blev uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1980.

Forskning i biofeedback

”Udgangspunktet var et forskningsprojekt på Århus Universitet, hvor vi tilbød lægehenviste patienter psykologiske samtaler kombineret med biofeedback. Sidstnævnte er en metode til at regulere hjernebølger og kropslige processer ad tankens vej.

Det fungerer på den måde, at man, via elektroder forskellige steder på kroppen, forbinder en person med et apparat, der ved hjælp af visuelle og auditive signaler gør et apparat personen bevidst om, hvad der aktuelt sker i kroppen.

Denne feedback bruger man til at skabe tilstedeværelse i nuet, gøre noget ubevidst bevidst, og til at påvirke kroppen i den ønskede retning.

Meditation & Mindfulness

Respekten for den menneskelige evne til at udvide sin bevidsthed og kommunikere med sit indre ad tankens vej har  fulgt mig lige siden.

I 1982 begyndte jeg mere intensivt at træne meditation og kropsbevidsthed og få år senere udfasede jeg de elektroniske redskaber for at fokusere på brugen bevidsthed og meditativt nærvær i det psykologiske arbejde med at styrke sundhed i sjæl og legeme.

Kreativ Intelligens i psykoterapi & erhvervspsykologi

Disse kompetencer har ledsaget mig i mine mange år som privatpraktiserende psykolog og kursusleder. Også i rollen som erhvervspsykolog har jeg vinklet mange ting utraditionelt, fordi jeg ved, hvilken intelligent, kreativ kraft vore indre ressourcer udgør.

Basis for autenticitet

I dag, hvor jeg både videreuddanner terapeuter og udvikler ledere og virksomheder, har nogle særlige faktorer trådt frem som kendetegnende for mit arbejde.
Det drejer sig primært om bevidsthed, empati og åndsnærvær.

Bevidsthed, empati og åndsnærvær er en del af kernen i vores menneskelige essens.
I såvel lederes som terapeuters arbejde med mennesker, er disse kvaliteter afgørende for udøvernes dømmekraft samt deres autenticitet og kontaktevne.

Når vi ophører med at identificere os med vores roller, vores viden samt det vi har lært og kan, da bliver vi i stand til at være i kontakt med verden, som den virkelig er. Og være det menneske, vi virkelig er.
Jo mere vi bliver ét med den vi virkelig er, desto større er vores autenticitet.

Vigtigt for alle og ikke mindst ledere og terapeuter.

Det hele drejer sig således om bevidsthed i livet.”

Bevidsthed  vil sige at have adgang til de dele af sindet, der registrerer informationer både på og under overfladen.

Det er bevidsthed der giver adgang mentale og kropslige impulser og bevægelser, og som samtidig fornemmer, hvad der sker i ens omverden.

Bevidsthed er en forudsætning for at kunne forholde sig intelligent, åben, nytænkende og skabende.


Empati
er evnen til at kunne føle andre og føle sig selv.
Det er hjertets domæne.
Bevidsthed i hjertet. At have hjertet med i det vi laver.


Åndsnærvær
er at kunne være bevidst tilstede i nuet som den, du naturligt er.
Med lysvågen og indfølende opmærksomhed på din kontekst.

Email:  info@henrik-juul.dk – Phone: (+45) 24 40 75 88