Teamudvikling & supervision af ledelse og personale

Kontakt os,

-hvis teamet trænger til inspiration,
-hvis mål og mening skal skærpes
-hvis kreativiteten er gået død,
-hvis ledestjernen er forsvundet,
-hvis man er kørt fast i vaner og rutiner,
-hvis atmosfæren ikke fungerer,
-hvis medlemmerne har konflikter, der er svære at løse.

Og andet…

At arbejde med grupper og teams hører til blandt mine yndlingsopgaver.
Jeg er fortrolig med at møde forskelligheder i et gruppefelt,
og i at hjælpe personlige holdninger og gruppekræfter ind i en højere samarbejdsenergi.

Et løft af teamets kreative intelligens kombineret med god intern kommunikation, skaber den kvalitet i samarbejdet, der er kongevejen til innovation. Læs mere om Conscious Leaders Teamudvikling her… 

Personalesupervision

Dagligdagen kan være så travl eller tætpakket med opgaver, at der ikke bliver tid til at tage sig af følelsesmæssige reaktioner på arbejdet.
Især når man arbejder med og sammen med mennesker – om det er kolleger, kunder, klienter eller patienter – bliver det personlige liv påvirket af det professionelle virke, og omvendt. I en sådan grad, at såvel det faglige som det personlige område kan lide herunder.

Arbejdspladser kan blive til workplaYces…

I supervisionen afdækkes såvel arbejdspladsens, gruppens, brugernes og de ansattes behov.
Der er tid til at udtrykke det man har på hjerte, samt støtte til at øge sammenhængskraften hos medarbejderne og fokus på at løfte fagligheden i flok.

Kontakt Henrik Juul her

Ledersupervision

Hvorfor supervision?

Ledere står ofte alene med ansvar og er under tidspres, når der tages beslutninger. Mange har vænnet sig til, at sådan er det bare. Men hvorfor knokle alene, når resultaterne ofte kommer lettere og bliver bedre, når andre har reflekteret med?
Ledersupervision sikrer fortsat læring.

Ledersupervision handler om mennesket i lederrollen, og fokuserer både på fag og person. Læs mere