MASTERCLASS

COACHING BEYOND &

FACILITERING AF GRUPPEPROCESSER

 –

INTENSIV EFTERUDDANNELSE

Et boost og fin-tuning af dit menneskelige ‘instrument’

 

 • Lær at udøve ledelse, hvor du både kan være mental skarp og følelsesmæssig empatisk
  – ved at forbinde hjerne og hjerte med krop og handlekraft
 • Styrk dine kompetencer i at facilitere gruppeprocesser
 • Opdag hemmeligheden bag udnyttelse af nu’ets muligheder
 • Find vej til større autenticitet og mere afspændt kommunikation

 

Masterclass’en er en 4-trins raket:

Trin 1: Coaching Upgrade 

Trin 2: Coaching Beyond

Trin 3: At samarbejde med gruppers kreative, kollektive intelligens

Trin 4: At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

 

Målgruppen er især ledere, HR-ansvarlige, udviklere, projektledere, undervisere samt andre, der vil styrkes i at kunne arbejde kreativt med uudnyttet intelligens og skjulte muligheder i grupper og teams.

 

Hvad er Coaching Beyond?
En tidssvarende coaching, der rækker ud over personlighedens begrænsninger og åbner nye perspektiver på individets selvforståelse og organisationens idéer og værdier. Kortlægger uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at opløse negative strukturer og handlemønstre!

At facilitere udvikling i grupper – med hjerte og hjerne
Du lærer at opretholde en multirettet relations-bevidsthed: på din egen rolle, og hvor den udspringer fra, krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

Som deltager trænes du blandt andet i

 • objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage og forstå ’krypterede’ budskaber hos enkeltpersoner og i grupper
 • multirettet bevidsthed: på din egen rolle, hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på komplekse gruppeprocesser
– 

Foregår eksternat i København
 Datoer er på vej.
Modulerne er fordelt over ca. 4 måneder.

Mellem kursusmodulerne er der enkelte træningsdage.

 

Pris for 12 kursusdage inklusiv let forplejning:
kr. 28.000 ex. moms

Yderligere oplysninger:
2440 7588 eller via mail: info@henrik-juul.dk

 

NB! Deltagelse i samtlige moduler giver mulighed for at blive certificeret i Coaching Beyond & Gruppeledelse.

ET STÆRKT UNDERVISER-TEAM:

Undervisere/trænere er erhvervspsykologerne Henrik Juul og Anne Karin Smidt samt konsulent og ekspert i opstillingsmetoden, Liv D. Thommesen.

Desuden giver aikido-instruktør Poul Hauerbach en mindblowing, yderst relevant og spændende inspiration ud fra Ki-Aikido.

Tilmelding på info@henrik-juul.dk

 

INDHOLD

 

TRIN 1:
3 dage: —

 

Coaching Upgrade & Essential Coaching

Opdatering af coachkompetencer

Trin 1 opdaterer coachingbegreberne og hjælper til at sikre holdets fælles forståelse.
Undervisning og feedback giver dig et kvalificerende boost af dine coachkompetencer, hvad enten det drejer som om 1-1 coaching, gruppecoaching eller en mere generel coachende lederstil.
Dette trin bygger videre på og udvider grundfærdighederne i coaching, samtidig med at det rækker ud over den ordinære coachings begrænsninger og introducerer Essential Coaching.

Essential Coaching er en effektiv og forfinet udviklingsdialog med fokus på at kommunikere med kernemennesket bag personligheden, dets dybere skaberpotentiale, livskraft og behov. Det er en avanceret form for coaching, der opøver coachens kompetencer i at kommunikere med dybere og mere essentielle lag i personligheden, hvilket er forudsætningen for at praktisere Coaching Beyond.

Essential Coaching kan afdække og tilvejebringe bortgemte ressourcer og passioner. Dette er en vigtig proces i forhold til at sikre at ens mål er autentisk og støtter bevægelserne hen imod det.

De selvsamme ressourcer og passioner kan nemlig i psykens ubevidste processorer konverteres til automatisk modstand og obstruktiv indstilling, hvis målet ikke matcher.
Essential Coaching giver support til at den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens kan manifestere sig i det levede liv.
Essential Coaching er life-coaching der integrerer elementer af sparring, coaching, mentoring og body-mind-spirit bevidsthed.

 


TRIN 2:
3 dage: —

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachingbegrebets principper og rammer.
Coaching Beyond integrerer basale coachingteknikker med Essential Coaching og moderne ledelsesteori, såsom dele af systemisk ledelsesteori, den narrative tilgang og perspektiver fra socialkonstruktionismen.

Indvævet heri er desuden mindfulness samt avancerede metoder til at fremme ekstraordinær bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.
Coaching Beyond kan åbne portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Coaching Beyond er den ny tids coaching, der kan løfte dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og give nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

 

Som en bevidst kommunikativ metode er Coaching Beyond særdeles vigtig, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede. Ved at anvende traditionel coaching sker der – i bedste fald – ikke noget grænseudvidende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop, på uværdig vis, presses ud over sunde grænser.

 


Vedrørende trin 3 og 4:

Facilitering af processer i grupper

Masterclass’ens to trin om gruppefacilitering har til formål

 • at styrke facilitatorens bevidsthed og færdigheder i at tydeliggøre og danse med ubevidste kræfter i gruppen og fin-tune gruppens samarbejdskompetencer – også i tider med store forandringer.
 • at skabe tryghed, mod og åbenhed til at bringe modsætninger og latente konflikter i åben og aktiv cirkulation samt
 • at transformere disse til ressourcer og energi.

 

At deltage aktivt i en gruppe kan være utroligt opløftende både for deltager og facilitator. Og det kan være hårdt og drænende, fx i perioder med modstand og negative reaktioner, hvor det er svært at opnå optimale flow-tilstande.

Her lægges op til dobbeltsidet inspiration og udvikling: På den ene side har vi en autentisk konsulent/leder, der tør være fri til at lære af alle situationer.
På den anden side har vi gruppedeltagere, der føler så megen tillid, at de er tilstrækkelig trygge til at turde bevæge sig ud over deres egne begrænsninger.
Stimuleret af en hjertelig atmosfære, klar tale og god etik.

 


TRIN 3:
3 dage: —

 

At samarbejde med gruppens
kreative, kollektive intelligens

Ved at anskue gruppen som en selvstændig organisme i en større kontekst, styrker dette trin i Masterclass-træningen din ’radar’ med hensyn til at opdage, fremdrage og anvende dens kollektive kræfter og skabende intelligens. Som er selve råstoffet for originalitet og genialitet, synergi og samstemt kreativitet.

Du lærer – som gruppeleder – at facilitere konstruktive processer med udgangspunkt i de synlige såvel som usynlige kompetencer, der er til stede i gruppen, og som løbende opstår i rummet. Og at kvalificere gruppedeltagerne til at kunne det samme.

Det handler både om – som facilitator – at opdage og gribe de bolde der er i luften, men også at kunne stimulere deltagerne i en gruppe til at finde egne og hinandens bolde og gøre dem brugbare.

Trin 3 vil også styrke kendskabet til din egen indflydelse, fx bevidsthed om din påvirkning af eller reaktive udveksling med andre i gruppen.

 

TRIN 3 har særligt fokus på

 • hvordan man styrker sin selvindsigt,
 • hvordan man fornyr og regenererer sine kilder, så de ikke tørrer ud.
 • hvordan man kultiverer hjertelighed og venlighed i gruppers professionelle samspil, uden at miste klarhed og overblik.

 


TRIN 4:
3 dage: —

 

At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

Uanset om man opdager det eller ej, så er Nu’et altid generøst.
Det tildeler gaver og inviterer til dans uophørligt.
Tilbyder konstant forstyrrende fænomener.

Ofte opleves disse som uvelkomne, og mange overser eller prøver at undgå dem.
Men disse forstyrrelser rummer vigtig viden og energi og er potentiale til nedbrydning, udvikling og nyskabelse.
Trin 4 gør dig til den vågne, opmærksomme og kreative konsulent/gruppeleder og du lærer at udvikle sensitive øjne, ører og næse for at registrere, når nu’ets kreative, intelligente skatkammer tilbyder gruppefeltet præcis det, der er behov for.
Trin 4 fokuserer også på, hvordan gruppelederen kan facilitere grupper i forbindelse med komplekse forandringsprocesser. Vi dykker dybere ind i den narrative tilgang til konflikter i grupper, og udforsker metoder til konfliktløsning i større grupper, herunder dybdedemokratiets principper (Deep Democracy).
Træningen udvikler procesfacilitatorens 9 avancerede ansvarsområder:

 1. Sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage signaler og budskaber
 2. Bevidstgøre og konstruktivere ubevidste kræfter i grupper
 3. Forstå og samarbejde med de energi- og bevidsthedsmæssige FELTER, der konstituerer sig i grupper
 4. Formidle kohærens og flow
 5. Konvertere fastlåst konfliktstof til energi, klarhed, hjertelighed og venlighed
 6. Synliggøre frugtbare perspektiver i forhold til fælles fokus
 7. Være fødselshjælper/ guide for gruppers mål
 8. Udvikle og udvide den kollektive bevidsthed
 9. Skabe fremdrift ved at øge glæde og lyst til at udrette noget i fællesskab

 

Du trænes i

 • at skærpe en objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage budskaber i gruppen.
 • at opretholde en multirettet bevidsthed: på din egen rolle og hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.