Netværks- & Sparringsgruppe

Sparringsfeltet er et netværk af ledere, der fremlægger deres personlige og professionelle udfordringer og visioner for hinanden.

Sparringsfeltet er et stærkt og givende erfarings- og energifelt, som for alvor skaber ryk fremad i lederskab samt i personlig og professionel udvikling.

Et vigtigt fokus for gruppen og den enkelte er, hvordan man i det lange løb holder sig rask, skabende og glad i en krævende jobsituation.

Indholdet i Sparringsfeltet gives af deltagerne og processerne faciliteres af Henrik Juul fra Conscious Leaders

NY GRUPPE STARTER AUGUST 2019

Hvem kan deltage?

Ledere og konsulenter, der er aktivt engageret i deres arbejde, og som i synergi med gruppen ønsker at opdage og invitere andre sider af sig selv frem – og bruge sig selv på stadig mere autentisk vis.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Ring eller sms allerede i dag til Henrik Juul på 2440 7588
eller skriv til os på info@henrik-juul.dk

Coachende kultur

Vi har i mange år hjulpet virksomheder til at bruge coaching internt til at skabe personlig og organisatorisk udvikling og forfinelse.
Fx at bruge coaching som en bevidst  kommunikativ stil.
Dette skaber en måde at forholde sig støttende og anerkendende til hinanden på, som styrker hele virksomhedskulturen.

COACHING AF LEDERGRUPPER

Vi træner og coacher ledergrupper i at

  • Reflektere sammen
  • Koordinere fælles indsats.
  • Vide, hvad der er egentlig ledelse og prioritere herefter.
  • Bruge avancerede mentale metoder i visions- og strategiudvikling
  • Kende egne psykologiske “drivere og styreprogrammer” på ondt og godt.
  • Bruge og udvikle personlige ressourcer.
  • Forstå andre menneskers tanker og følelser.
  • Anvende coachende kommunikation

Alle niveauer af ledere og medarbejdere er velkomne hos os, individuelt og i grupper

Når vi coacher, er formålet at hjælpe det ypperste frem i andre.
Vores grundantagelse er, at folk selv rummer nøgler til at bevæge sig ud over deres begrænsninger og til at mestre deres udfordringer.

Vi tilbyder klippekort til medarbejdercoaching.
Kontakt os på 2440 7588.