Forskning fastslår gang på gang, at mindfulness er effektiv til at give mere ro i krop og sind
og fremmer desuden en større modstandskraft mod stress.

Men at praktisere mindfulness & meditation sammen giver tilmed en endnu større gevinst.

Meditation åbner og letter adgangen til videnslagre i sindets afkroge

Via meditation bringes vi ud over automatiske og mekaniske mønstre i sindet og til større grad af vågenhed.

I såvel ledelse som kreative processer, kræves det, at man

  • har overblik over de fastlagte strukturer
  • skaber nye
  • administrerer dem
  • – og hæver sig op over dem.

Hvordan kan vi få gavn af meditation & mindfulness i organisationen?

Det er overraskende effektivt at anvende meditation, f.eks. når der er behov for at fremme kreative gennembrud, tanker, idéer, problemløsning, mv.

Meditation er et fantastisk redskab i forbindelse med kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams.

Meditative teknikker kan bruges til at fintune psyken
og til at  samstemme gruppens kollektive bevidsthed til en kohærent frekvens.

 

Lær meditation og mindfulness:

Vi afholder foredrag, seminarer, fyraftensmøder, workshops  og retreats

Kontakt os på 2440 7588 eller info@henrik-juul.dk