Meget kan true vores glæde, livskvalitet, livsmod, håb og optimisme, når vi kommer op i årene.
Nogle eksempler herpå er tab af mennesker og status, forringet helbred, fortrydelse, uforsonlighed, dårlig samvittighed og skyldfølelse.
Foredraget sætter fokus på, hvad vi ad psykologisk vej kan gøre for at bevare forårsstemning i livets efterår.

Jane Bækgaard og Henrik Juul vil stille spørgsmål ved, hvad vi gør ved os selv fysisk, psykisk og åndeligt.
Giver vi os lov til at tale, om det der virkelig går os på? Skaber vi nedadgående spiraler ved at tale os selv og hinanden i sænk?
Hvordan kan vi udforske vores positive muligheder og bidrage til at skabe håb, accept, mening og livskraft for os selv og andre?

Psykologerne vil inddrage nyere forskning om sammenhængen mellem tanker, følelser og sundhed.

Jane og Henrik vil tale om livets tendens til at tilbyde uventede og til tider ubehagelige overraskelser og hvordan vi bliver bedre til at opdage gaverne deri og værdsætte dem. Det kræver imidlertid en aktiv og bevidst indsats at holde os levende indvendigt som udvendigt.

Vores indstilling til det der hænder os, samt forventninger til livet og fremtiden, er helt afgørende.

Gennem indlæg, dialoger og kropsopmærksomhed hentes ny inspiration til yderligere berigelse, visdom og livskvalitet.

Inspirations- sundheds- og debatarrangementer for seniorer

Ved psykologerne Jane Bækgaard og Henrik Juul E-mail: info@henrik-juul.dk