Fællesskab gør stærk

Livskvalitets-cirkler er mindre grupper af mennesker, der mødes med det formål at inspirere til – og gerne eksperimentere med – hvad der øger livskvaliteten hos os selv, hinanden og andre.

Formålet med Livskvalitets-cirklerne er

  • at fremme fællesskab omkring veje til forstærkning af fysisk, psykisk og åndelig sundhed hos seniorer.
  • at skærpe fokus på mulighederne for at optimere glæde og det gode liv.
- at styrke bevidstheden om, hvordan det gode liv kan være et valg.
  • at træne evnen til at leve ud fra en optimistisk, håbefuld og taknemmelig indstilling. – at mennesker, individuelt og i fællesskab opdager, deler og skaber øget livskvalitet
  • at livskvalitets-cirklerne skal brede sig efter ”ringe i vandet” princippet

 

Indholdet

skabes af gruppens medlemmer.
Udgangspunktet er bl.a. en erkendelse af, at det vi som mennesker giver opmærksomhed, vokser.
Vi tiltrækker og får mere af det, vi fokuserer på. (Vi vil fokusere på livskvalitet fremfor lykkepiller og sygdomssnak, fx).
Den enkelte og gruppen som helhed har derfor fokus på det, de ønsker, skal gro.

I Livskvalitets-cirklerne er alle lige.

Ingen er ledere – ingen er eksperter, kun på deres eget liv og det liv de ønsker at leve.

Således er alle ledere og eksperter.

Kender du til at:
  • Du kan sagtens ”ha’ det meget godt” og alligevel savne mere livskvalitet og dybde i tilværelsen.
  • Du har gode mennesker omkring dig, som du snakker fint med. Til tider kan det dog komme til at dreje sig om de samme emner igen og igen, eller konversationen hænger fast i sygdom og problemer uden der kan gøres noget ved det.
  • Du kan føle sig alene med tanker vedrørende spiritualitet, liv/død/tab/længsler m.v., som det kunne være dejligt at få vendt med ligesindede.
  • Der er noget du brænder for eller har lyst til at føre ud i livet. Det kunne f.eks. være et projekt, nogle idéer, rejser ud i verden, rejser ind i psyken, at gøre noget godt for kroppen, at meditere, osv.

 

Der er nok at mødes om, som kan højne ens livskvalitet og livsenergi.
Kom og hør vores forslag til at danne livskvalitets-cirkler for ældre.
Lad os få en snak om det, og allerede på stedet igangsætte cirkler i dit område.

 

Inspirations- sundheds- og debatarrangementer for seniorer
Ved psykologerne Jane Bækgaard og Henrik Juul E-mail: info@henrik-juul.dk 
 – tlf.: 2440 7588