– foredrag eller kursus for seniorledere

Du har varetaget ledende funktioner gennem adskillige år.
Du står måske overfor et skift i arbejdslivet eller ønsker at bruge dig selv på nye måder.
Du er klar til at bevæge dig mod nye udviklingstrin, i mere bevidst og autentisk overensstemmelse med dig selv.
Men du tør ikke, eller føler ikke opbakning til nye skridt i din alder.

Mange seniormedarbejdere er ikke klar over deres eget værd og føler sig heller ikke værdifulde for arbejdspladsen.
Du ved nemlig, at virksomheder vil allerhelst ansætte en 25 årig med en 60-årigs erfaring og visdom.
Og at nogle virksomheder ikke har øje for ældre medarbejderes særlige kompetencer.

Men måske ved du også fra dig selv, at mange ledere mellem 50 og 75 år, går og gemmer på en 17-årigs energi, optimisme, åbenhed, mod, legelyst og kreativitet. Og samtidig besidder fordelen af, at et langt livet har udviklet hjernens kompleksitet, kapacitet og koordineringsevne til det ypperste.

Hjernen kan være yngre end du tror. Og du kan body-builde den hele livet igennem.
Der er ingen biologisk aldersgrænse for evnen til at gøre sig fri af de faktorer, som skaber stivhed i tanker og handling.

Fordelen ved at blive ældre med et åbent sind er, at man kan trække på og frit bruge af avancerede mentale og følelsesmæssige ressourcer, som et langt liv har opbygget, udviklet, modnet og forfinet.
For eksempel master-funktioner som intuition, kombinationsevne, overblik.

Formål

Målet med dette foredrag eller kursus er at angive veje til at re-vitalisere og afpudse ”grå guld”- kompetencerne.

Tiden har brug for at virksomheder og organisationer kan trække på seniorernes særlige værdier. Det kræver nemlig en viis hjerne og et varmt hjerte at holde hovedet køligt og klart, når der skal navigeres i kaos og nutidens komplekse systemer.

Foredraget sigter mod at give nye indsigter og at aktivere, udfolde og implementere essentielle personlige kvaliteter.
Værdier, tanker og adfærdsmønstre bliver gået efter i sømmene. Vil de nuværende føre mig hen, hvor jeg ønsker at komme, eller er tiden inde til at revidere og opdatere?