Henrik Juul har virket som stress-coach gennem mange år.
Stress-behandling finder dels sted under individuelle sessioner og dels via arbejde i grupper.

Næste stress-release kursus finder sted den 5.-6. juni.

Læs mere her