BodyEssence Efteruddannelsen 2018-19:

Header 1920px BodyEssence UDEN streg-uden-logoMasterclass i 

BodyEssence Re-Sourcing Terapi

‘BERT’ 1 + 2

Basisuddannelse og overbygning
    

En faglig og personlig udviklingsrejse for psykologer, psykoterapeuter, læger, stresscoaches og andre behandlere, som ser værdien i at integrere indsigt i kroppens psykologi og menneskers dybere essenskvaliteter i den terapeutiske praksis.

Kropsterapeutisk Mindfulness, bevidsthedstræning og meditationstræning er naturligt indvævet i forløbet. Løbende vil der blive demonstreret, hvordan BERT kan supplere og indgå naturligt i andre gængse terapiformer.

BERT er en værdifuld approach i terapi, stressbehandling og facilitering af psykofysisk wellness.Basisuddannelsens 6 moduler

TERAPEUTISKE META-KOMPETENCER
I FORHOLD TIL KROP-ENERGI-ESSENS


Generel information:

Denne grundtræning består af 25 kursusdage.
Bortset fra retreatet gennemføres træningen i moduler á 4 dage.

Mellem modulerne indgår opfølgning i træningsgrupper, supervision og egenterapi.

Der afsluttes med diplom efter en mindre teoretisk og praktisk opgave.


Hovedtemaer på BERT 1:

Hvordan man arbejder med menneskets essens & intelligensen i kroppen

I løbet af de første moduler introduceres BE-terapeutens arbejdsområde.

Heri indgår udforskningen af før-begrebslige niveauer af den menneskelige bevidsthed.

Samt at finde og vitalisere livsflammens skjulte kilder, der ligger til grund for de naturligt healende elementer i enhver form for krop-psyke-terapi.

Ved siden af at du opnår viden og erfaring, vil du gennem uddannelsesforløbet gennemgå en personlig og professionel udviklingsproces, som er en stærk hjælp til at skærpe din bevidsthed og sansning som terapeut.

Desuden lærer du at inddrage din egen og klientens kropslige bevidsthed i den terapeutiske praksis.

 

Veje til væren, indre wellness & krop-sind-ånd balance

Et andet vigtigt element i basisforløbet er undervisningen i at anvende meditation, mindfulness og terapeutisk berøring i forbindelse med sundhedsfremmende behandling

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Aller nederst finder du en liste over de lærere, der er tilknyttet BodyEssence Instituttet.
Desuden links til printvenlig PDF, priser & praktisk, samt diverse artikler om BERT og efteruddannelsen.

 


ModuloversigtModul 1                        Being alive – feeling alive. BodyEssence Experience

—-  2018              4 dage med cand. psych. Henrik Juul

 –

Ud over at være den teoretiske såvel som oplevelsesbaserede faglige indgang til BE-efteruddannelsen,
er dette modul et livsinspirerende kursus om at leve live ud fra sin essentielle kerne.

Bevægelse, meditation og ekstraordinær opmærksomhed trænes med henblik på at åbne kroppens potentiale for at leve vores essens.

 • Det bio-psykosociale perspektiv på sundhed og sygdom
 • Kroppens kraft og selvhelbredende evner. Psyke og soma
 • Krop-hjerne-sind-psyke-spiritualitet
 • Genkendelse og differentiering af Essenskerne-identitet og ego-personlighed
 • At forbinde bevidsthed til krop-psykens non-konceptuelle dimensioner
 • At leve ud fra sin essens

 

Modul 2                       Being in the Body – Embodying Essence  

—-    —–   2018        4 dage med cand. psych. Henrik Juul og Svend Trier
      –                                                                      

Træning i at åbne for, opleve, og tillade kroppens subtile liv.

At udforske og indvendiggøre mindfulness & neuromuskulær dybdeafspænding med henblik på at opøve vedvarende åben, meditativ tilstedeværelse i det terapeutiske rum.

 • At kommunikere med kroppens psykologi og iboende, selvdirigerende intelligens
 • Sundhedspsykologi i et nyt perspektiv
 • Følelser & emotioner. At føle eller at re-aktivere emotional energi
 • 3 typer meditation
 • Hvad er subtile bevidsthedsorganer og subtil krops-terapi?
 • Stilhedens frekvens i terapi
 • Organismens energi, herunder chakrasystemer
 • Nervesystemet, bioenergetik & traumeforløsende kropsøvelser

Modul 3                       BODY-MIND-ESSENCE INTEGRATION
————————– ——— 

—-   —-  2018          5 dages retreat med Henrik Juul (NB! Internat)

 

 • Belysning af den menneskelige essens forskellige kvaliteter og nærmeste fjender
 • Åndedrættet. BodyEssence Breathing Light
 • Hvordan man ad psykoterapeutisk vej etablerer et samarbejde med ubevidste essensressourcer
 • Facilitering af ikke-synlige, healende processer
 • Selv-erkendelse og personligt Body-Essence Procesarbejde
 • At finde musik til at understøtte processer

 

Modul 4                       Subtil sensitivitet som terapeutisk kompas 

—-   —-  2019         4 dage med Henrik Juul og Poul Hauerbach

 

 • Træning i at registrere subtile psykofysiologiske fænomener og bevægelser samt i
  at aktivere og følge kroppens intelligens
 • Styrkelse af evnen til at opfatte og påvirke ubevidste psykofysiske processer via træning med biofeedback-teknologi og visualiseringsmetoder

 

 

Modul 5                        BodyEssence Sensing

—-    —-    2019     Workshop med Heather Smith, Teia Tonning & Henrik Juul

 

1) Træning i nærværende tilstedeværelse, stilhed, sansning og berøring

     med udgangspunkt i Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (Heather).

2) Sensitivitet og sensual touch – invitation to pleasure (Teia)
–    Terapeutisk berøring, teori og praksis.

Berøring kan indgå som en BodyEssence kanal, der via sanserne muliggør at traumatisk deponeret energi konverteres til glæde og selvkærlighed.

At føle, tillade, acceptere og forstå kroppens subtile liv er en ægte vej til at maksimere kontakt, selvværd og lystfølelse.

 

 

Modul 6                         Krop & Essens-integrerende terapi og proces

—-    —-   2019   4 dages terapeuttræning ved Henrik Juul

Hvordan anvende mindfulness & neuromuskulær dybdeafspænding i psykoterapi?

1.     Bevidstheds- og nærværsbaseret terapeutisk arbejde med kropslige, energetiske, psykologiske og          spirituelle niveauer

2.     At facilitere og anvende dybe afslapningstilstande terapeutisk

NB! Evt. gæstelærer cand. psych. Erik Hoffmann: ”Expanding Human Consciousness”.
The double brain: Two Brains, two minds.Overbygningens 4 moduler

FORFINELSE AF TERAPEUTISK NÆRVÆR
I PRAKSIS


Denne overbygning består af 16 kursusdage + certificering 1 dag.


Mellem modulerne indgår opfølgning i træningsgrupper, supervision og egenterapi.


Der kan afsluttes med certificering efter en teoretisk og praktisk opgave.

 


Modul 7                         Moving from the Source

– – – – – – – – – – – 2019     Workshop: 3 dage med kropsterapeut og danser,
Navanita Harris, Australien.

                                           Integration:

                                           1 dag ved cand. psych. Henrik Juul   

 

Body Mind Centering: Therapeutic use of body-consciousness and somatic movement.

Natural dance and movement, meditation and body love.

Dancing with life

The body is our teacher – within it are many mysteries that we explore through the dance.
It has a wisdom and guidance in every part and in every cell, which we can access when we learn to listen and to respect its language.

We all have a natural instinct which is taking care of us in every moment and in every life situation.
To discover this, is to resource in being fully alive and in the safety of being taken care of by the body which is always here in this moment.

We learn the art of responding to life in the moment, to live and dance with life.

To love, to dance and to celebrate being alive is to connect us with a natural healing power of love. This is to dance from the source of life.

 

Modul 8                        Sjælens længsel. Om at finde sig selv

– – – – – – – — 2019               2 dage med chefpsykolog, cand. psych. Lars J. Sørensen

 –

Og om skam, der opstår, når man ikke bliver set, som den, man er,
samt når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage.

At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse.

  Essensens befrielse og BodyEssence Living

                                        – 2 dage med cand. psych. Henrik Juul
Bert i praksis.

 –

Modul 9                       Nu’ets kreative intelligens

– – – – – – 2019               4 dages træning med Henrik Juul

Lær at samarbejde med nu’ets kreative intelligens samt at guide “non-directive & not-knowing” procesarbejde

Hvordan man kan bruger improvisation gennem inspiration, intuition og meditativ bevidsthed i terapeutisk praksis.

 • Udforskning af “the not-knowing position”
 • At praktisere “To Go with the Flow” & “Zero- intervention”
 • Hvordan man finder indre vejledning i et samarbejde med højere, kreative intelligens-niveauer
 • Re-Sourcing. Træning i BERT

 

Modul 10                   A: Forståelse og forløsning af stress, chok & traume

– – – – –  – –         2019    2 dage med, cand. psych. Teia Tonning & Henrik Juul

 –

Hvordan chok og traumer kan føre til spirituel transformation?

 

                                      B: Terapeutisk arbejde med spirituelle frembrud og kriser 

                                          2 dage med aut. psykolog Jane Bækgaard & Henrik Juul

Hvordan man arbejder etisk professionelt, empatisk, multidimensional terapeutisk og healende med spiritualitet via Krop & Essens-Integrativ psykoterapi.

 Certificering efter aftale                                                                                    

Gæstelærere og censorer:

Psykologerne Jane Bækgaard, Teia Tonning & Cathrine Frahm

BOOK EN PLADS NU!

Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:

“BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de subtile processer mellem mig og mine klienter, giver en ny mulighed for at gå dybere i det terapeutiske arbejde.

Samtidig er arbejdet udfra den menneskelige essens så givende, da det får både mig selv og mine klienter til at vende opmærksomheden mod det oprindelige vi alle har med os og bort fra det vi alle tillægger os med egoets behov for at passe ind”.

Fugl_overskrift

Herunder navnene på nogle af BodyEssence Instituttets undervisere, du kan komme ud for at møde:

 •                       Lars J. Sørensen, chefpsykolog, DK
 •                       Jane Bækgaard, autoriseret psykolog, DK
 •                       Navanita Harris, Australien
 •                       Heather Smith, DK
 •                       Teia Tonning, cand. psych., DK
 •                       Cathrine Frahm, cand. psych. DK
 •                        Sagarpriyar de Long Miller, US
 • Poul Hauerbach, DK
 •  Erik Hoffmann, psykolog, DK
 •                       Diane Heller, US
 •                       Svend Trier, DK
 •                       Henrik Juul, autoriseret psykolog, DK

 

 Fugl_overskriftHer kan du hente


* Moduloversigt i printvenlig PDF format

 –

Priser & Praktisk info

 –

* Kort beskrivelse af uddannelsen

 –

* Dybtgående artikel om uddannelsen

 –

* KORT BESKRIVELSE AF BODY-ESSENCE RESOURCING TERAPI (BERT) 

Længere artikel om BERT som metode