Time Out! Stop-op-dage

Tag en dag eller to ud af kalenderen. Lad teamet eller hele organisationen stå af hamsterhjulet.
Det er den bedste måde at få kvalificeret tid til at reflektere og produktudvikle sammen.

Og vi hjælper jer til at finde den kreativitet og de idéer, som hverdagen lægger låg over.

Få tid til en fordybet snak om stort og småt.
Tage konflikter i opløbet.
Rette ‘fartøjet’ op i kursen.

Du kan kontakt os her og få mere at vide.

Livsudfoldelse

– dans livet løs
fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16

Har du en trang til at give slip og turde udfolde dig mere i livet?
Så kom og vær sammen med os i to timer, hvor du genopdager glæden ved at give lov
til at slippe dig fri – i dit eget tempo.

Du kan komme som du er – og være som du er

Uanset om du er ung eller ældre, glad, trist, deprimeret, stresset, eller alt andet.
Livsudfoldelse har ingen alder.
På tværs af aldre kan vi inspirere hinanden og slippe vores fordomme om, hvad der er pænt, grimt, rigtigt og forkert.

Som psykologer har vi erfaret, hvordan vi mennesker holder os selv tilbage.
Til trods for, at vi har en indre længsel efter at være i bevægelse og bare være, dem vi er.
Vi bremser mange af vore naturlige impulser, ”for hvad vil de andre ikke tænke om os”?

Ligesom børn har vi voksne en naturlig indre trang til at bevæge os frit, men mange er kommet for langt væk fra det,
blevet for kontrollerede og stive i både krop og sind.

Livet mærkes, sanses, føles og leves gennem kroppen

De fleste af os er for meget i hovedet og for lidt tilstede i vores krop. Det kan vi gøre noget ved.

Vi glæder os til at udfolde os sammen med jer. Fysisk bøvl ingen hindring.

Vi starter med et par korte indlæg og guider os gennem eftermiddagen.

 

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16
i Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København.
Pris 50 kr. betales ved indgang.

Tag tøj på du føler dig afslappet i.
Der kan købes, vand, kaffe og the i cafeen.

 

Venligst Jane Bækgaard og Henrik Juul

 

Evt. yderligere oplysninger:

Jane Bækgaard: Mail: jane.baekgaard01@gmail.com mobil: 21438069

Henrik Juul: Mail: info@henrik-juul.dk mobil: 24407588

IN-HOUSE STRESS / TRIVSELS-COACH

AT TILKNYTTE EN
IN-HOUSE STRESS-COACH M.V.

Fra maj 2019 tilbyder jeg en fast tilknytning som intern coach i et omfang af
7-15 timer hver anden uge.

Baggrund kort:

25 år som autoriseret, selvstændig erhvervspsykolog, seniorcoach for topledere o.a., privatpraktiserende psykolog, stressbehandler.

Muligheder og fordele for organisationen:

For organisationer i dag, med stor omskiftelighed og forandringer, ligger der store fordele i et fortløbende samarbejde:

  • Med min særlige erfaringsballast har jeg kompetencer til at varetage opgaver, som kræver dyb og professionel menneskelig indsigt
  • Gennem et tæt samarbejde med virksomheden oparbejdes hurtigt en specifik indsigt i dennes særlige kultur, arbejdsmæssige vilkår, måder man driver ledelse på her, udfordringer og belastninger. Det er min erfaring at det resulterer i en præcis intensiv og målrettet support og vejledning.
  • Medarbejderne får en synlig sparringspartner, når opgaver bliver overvældende eller hvis sammenhængen mellem job og familieliv bliver presset i en periode.
  • Virksomheden demonstrerer, at man tager trivsel, stress og samarbejde mellem mennesker på arbejdspladsen alvorligt.
  • Økonomisk gives organisationen den fordel, at en fast tilknytning er til en lavere pris en udgifter til ekstern konsulentassistance, abonnements ordninger m.v.

Hvordan fungerer det at have en Stress & Trivselscoach
fast tilknyttet organisationen?

Når ansatte på alle niveauer er klar over at huset råder over en fast coach med tavshedspligt, vil stresssymptomer og gærende relationsproblematikker lettere og hurtigere blive opdaget og afhjulpet.

I min coaching tilfører jeg en psykologisk ekspertise, hvorfor der i sessionerne også indgå almindelige psykologiske problematikker og belastninger, fx følger af skilsmisser, sygdom og dødsfald.

Praktisk

Som coach er jeg til stede 2 dage hver anden uge eller efter behov.

Medarbejderne kontakter enten mig direkte – eller HR, tillidsrepræsentanten, eller egen leder kan visitere til samtaler. Samtalerne er fortrolige, men som opdragsgiver er virksomheden informeret om, hvem der benytter tilbuddet, samt ved behov og efter aftale orienteres nærmeste leder i forhold til at kunne støtte medarbejderen i dagligdagen.

Som coach forestår jeg

  • samtaler/sessioner for enkeltpersoner og grupper
  • løbende minioplæg til om håndtering og forebyggelse af stress og fremme af trivsel på jobbet – til ledelsesniveauet og medarbejderne
  • regelmæssige vurderinger af stress-risici og rådgivning til ledelsen herom

 

Kontakt mig snarest for yderligere oplysninger

Venligst
Henrik Juul

Dans livet løs!

 Livsudfoldelse

– dans livet løs!

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16

Har du en trang til at give slip og turde udfolde dig mere i livet?
Så kom og vær sammen med os i to timer, hvor du genopdager glæden ved at give lov
til at slippe dig fri – i dit eget tempo.

Du kan komme, som du er, og være som du er.

Uanset om du er ung eller ældre, glad, trist, deprimeret, stresset, eller alt andet.
Livsudfoldelse har ingen alder.
På tværs af aldre kan vi inspirere hinanden og slippe vores fordomme om, hvad der er pænt, grimt, rigtigt og forkert.

 

Som psykologer har vi erfaret, hvordan vi mennesker holder os selv tilbage.
Det til trods for, at vi har en indre længsel efter at være i bevægelse og bare være, dem vi er.
Vi bremser mange af vore naturlige impulser, ”for hvad vil de andre ikke tænke om os”

Ligesom børn har vi voksne en naturlig indre trang til at bevæge os frit, men mange er kommet for langt væk fra det,
blevet for kontrollerede og stive i både krop og sind.

Livet mærkes, sanses, føles og leves gennem kroppen.  

De fleste af os er for meget i hovedet og for lidt tilstede i vores krop. Det kan vi gøre noget ved.

Vi glæder os til at udfolde os sammen med jer. Fysisk bøvl ingen hindring.

Vi starter med et par korte indlæg og guider os gennem eftermiddagen.

 

Fredag d. 10 maj 2019 kl. 14-16
i Kulturhuset Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København.
Pris 50 kr. betales ved indgang.

Tag tøj på du føler dig afslappet i.
Der kan købes, vand, kaffe og the i cafeen.

 

 

Venligst Jane Bækgaard og Henrik Juul

 

Evt. yderligere oplysning:

Jane Bækgaard: Mail: jane.baekgaard01@gmail.com mobil: 21438069

Henrik Juul: Mail: info@henrik-juul.dk mobil: 24407588

 

 

Info om Senior-events

Inspirations-, sundheds- & debatarrangementer for seniorer

Foredrag – seminarer – workshops – temadage

Vi – Jane Bækgaard og Henrik Juul – er to erfarne senior-psykologer, der brænder for at inspirere ældre medmennesker til bedre at udnytte alderdommens skjulte muligheder.

Gennem de seneste år har vi afholdt forskellige interaktive foredrag og seminarer for ældre.
Desuden har det været en stor glæde for os, at være med til at søsætte små livskvalitets-cirkler,
hvor man bruger hinanden til at løfte sig op over dagligdagens tungere temaer, uden at ignorere disse.

I denne menu finder du et udpluk af de temaer, vi tilbyder.
De kan lægges over nogle timer om dagen eller om aftenen.
Nogle af temaerne kan strække sig over 1-2 dage.

For uddybning og kontakt:
2143 8069/Jane Bækgaard,
2440 7588/Henrik Juul
eller email: info@henrik-juul.dk