Et par ord om stress. Tid, Tempo & Teknologi

Pres

Teknologi, forretningsformer og dagliglivets strukturer forandrer sig drastisk i disse år.
I løbet af utrolig kort tid har mennesker været nødt til at tilpasse sig de hastigt skiftende krav på flere forskellige niveauer.

På trods af de ydre forandringer har menneskets nervesystem og biologi imidlertid grundlæggende ikke ændret sig, idet vi
biologisk og fysiologisk fungerer, som vi har gjort i tusindvis af år.

Vor tidsalder kan ses som en kritisk overgangsperiode fra simple, meget fysiske og overskuelige arbejds- og livsformer til en tid med voldsomt forøgede mentale krav og præstationer samt emotionel belastning hele horisonten rundt.

Konsekvenserne er mange. Blandt andet skal ledere og medarbejdere agere i en virkelighed, som ikke alene er kompleks, men også modsætningsfyldt. En leder skal have tid til at rumme og støtte sine medarbejdere, kunne bevare overblik, tage risikobetonede beslutninger, skabe resultater her-og-nu, og samtidig rumme og håndtere sine egne følelser.

Der stilles konstant stigende krav til større effektivitet – ofte kombineret med at ressourcerne skal reduceres. Medarbejdere skal selvstændigt tage stadigt flere beslutninger og mere ansvar, samtidig med at opgaverne bliver mere komplekse.

Oveni vil de fleste mennesker have mere ud af såvel arbejds- som fritidsliv.

Dette er blot et udsnit af en lang række udfordringer nutidens mennesker står overfor.
En forstærket følelse af at skulle kæmpe for at overleve sniger sig ind som en kronisk tilstand i den enkelte.
Tendensen er dehumanisering og stadig flere ellers robuste mennesker oplever at bukke under.

Stress

Stress opstår når vi over længere tid er ude i et større pres, end vi reelt kan magte. Noget vi kan være helt ubevidste om, fordi vi ikke er i stand til at fornemme grænserne for vores kapacitet.
Det er derfor ikke svært at forstå at stressreaktioner, forøgelse af langtidssygemeldinger, depression, håbløshed og udbrændthed er blevet tidens triste kendetegn

Anti-Stress

Vores nutid er til hurtige løsninger.
Paradoksalt nok også, når det gælder stressbehandling.
Men stress er et komplekst fænomen, som bør anskues som sådan.

Det handler om både at håndtere stress som en individuel udfordring, men også se det i et større perspektiv.

Det er en opgave for ledelsen i virksomhederne at sikre medarbejdere sunde forhold at arbejde under.
Og det er en opgave for lederne af samfundet – ikke mindst politikerne på Christiansborg – at arbejde hen imod en indgående forenkling af de krav, der stilles til at leve menneskeliv i dette land.

En af livets helt store udfordringer

Om man er den, der er blevet forladt eller den, der har valgt at forlade forholdet, er det en situation, der kan fremkalde så megen uro og smerte, at det skærer dybt ind i sjælen.

Bruddet kan trække et kaos af følelser frem, så meget, at det kan være svært, at kende sig selv.

Man kan få det svært ved at varetage ganske almindelige dagligdags udfordringer.

Svært ved at koncentrere sig både hjemme og på jobbet og svært ved at kunne rumme sig selv og håndtere mængden og styrken af ens følelser.

Samtidig er der måske børn og deres følelser, man skal tage hånd om og ikke mindst er der samarbejdet med den anden forældre.

Hvor der er børn, er man som voksne bundet og forpligtiget til, at skabe et samarbejde der fungerer.
Det kan være den største udfordring ved nogle brud.
Endelig er der en masse praktiske ting, man skal forholde sig til og få til at hænge sammen.

At vokse som behandler

– og blive ved med det…

2  dage til egenomsorg og dybere personlig / professionel udvikling

med autoriseret psykolog Henrik Juul

 

Kurset henvender sig især til professionelle psykoterapeuter, psykologer,
psykomotoriske terapeuter, læger, bodyworkere​ o.lign.

Som terapeut skal du kunne navigere i mange forskellige lag:

kroppens impulser og signaler – følelsernes ocean – tankernes mange labyrinter – sjælens længsel

For ikke at tale om det relationelle der sker i mødet.

Desuden skal du navigere i såvel “her og nu” behov, som de langsigtede mål.

Dette kursus har især fokus på, hvordan vi forbliver centrerede, vedbliver at være i kontakt med nuet og vores essens
– og hvordan vi her igennem kan guide klienten til sin essens.

 

Vi vil blandt andet arbejde med

 • Den terapeutiske proces & livet i kroppen
 • Egenomsorg & Selvkærlighed
 • Refleksion & Fordybelse
 • Psykosomatisk Dybdeafspænding og Stress-release
 • Meditation & Mindfulness
 • Supervision & Mentoring

 

Der vil desuden blive kastet lys på emner som:

 • krop, sind og bevidsthed i behandlingsmæssig praksis
 • hvordan finder jeg styrke og næring i mit arbejde?
 • hvordan forfiner jeg min navigation i det terapeutiske ocean?
 • hvordan tuner jeg ind på nu’ets dybere muligheder i mødet med klienten?
 • hvordan anvender jeg væren i det åbne rum samtidig med, at jeg holder mig centreret og bevidst om kurs og retning?
 • essens eller ego – hvordan ved jeg, hvad der er hvad?
 • hvordan opdager og inviterer jeg essensniveauet i krop-psyke terapi?
 • hvordan vedbliver jeg at være en “langtidsholdbar” terapeut?

 –

AT FINDE SIG SELV EFTER EN SKILSMISSE

– et gruppeforløb for fraskilte

Faciliteret af Jane Bækgaard & Henrik Juul, autoriserede psykologer og specialister i psykoterapi

 

For de fleste er det en yderst svær situation at blive skilt.

Fra at være vævet tæt sammen med et andet menneske, på godt og ondt, kan man pludselig stå med en oplevelse af, at noget kostbart i ens indre er skåret bort.
Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske. Chok, forstenethed, vrede, bitterhed, sorg, lettelse, frygt eller et mix af alle mulige følelser.

Følelser i forbindelse med skilsmisse hverken kan eller skal skubbes væk.
Men det er ikke altid nemt eller gavnligt være alene om at håndtere sin alenehed.

Mennesker har brug for andre mennesker.
Derfor har vi lavet dette gruppetilbud.

To erfarne psykologer skaber rammen, giver oplæg og faciliterer processer blandt deltagerne.

En gruppe af mennesker der står, eller har stået i samme situation, kan blive en katalysator, der gør ubehagelige oplevelser og dybe sår, til stærke livserfaringer.

Gruppeforløbet kan være med til at ændre en smertefuld tabsfølelse til en ny og stærkere forbindelse til sig selv.
Det vil hjælpe dig til at komme videre i livet.

Gruppen mødes 4 gange á 4 timer.

Tid: 26/4 og 24/5 fra kl 14.00 – 18.00

Sted: Thorvaldsensvej 3, Over gården, 1. sal, 1871 Frederiksberg C

Pris: 2.400

Yderligere oplysning og tilmelding:

Henrik Juul mobil 2440 7588
Jane Bækgaard, mobil 2143 8069

 

LÆS MERE HER:

En af livets helt store udfordringer

Om man er den, der er blevet forladt eller den, der har valgt at forlade forholdet, er det en situation, der kan fremkalde så megen uro og smerte, at det skærer dybt ind i sjælen.

Bruddet kan trække et kaos af følelser frem, så meget, at det kan være svært, at kende sig selv. Man kan få det svært ved at varetage ganske almindelige dagligdags udfordringer. Svært ved at koncentrere sig både hjemme og på jobbet og svært ved at kunne rumme sig selv og håndtere mængden og styrken af ens følelser.

Samtidig er der måske børn og deres følelser, man skal tage hånd om og ikke mindst er der samarbejdet med den anden forældre. Hvor der er børn, er man som voksne bundet og forpligtiget til, at skabe et samarbejde der fungerer. Det kan være den største udfordring ved nogle brud. Endelig er der en masse praktiske ting, man skal forholde sig til og få til at hænge sammen.