MINDFULNESS I KLINISK PRAKSIS

Et kursusforløb med professionel & personlig udvikling

Kursusforløbet er særlig velegnet til læger og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker at praktisere og integrere mindfulness i det daglige arbejde.

Kursets indhold

• Fortløbende undervisning i mindfulness og meditative metoder
• Teori og evidens bag mindfulness
• Stress og sammenhængen mellem krop og psyke
• Egenomsorg og forebyggelse af stress
• At lytte med alle sanser
• Biofeedback og træning i at aflæse signaler
• Styrkelse af kommunikationen med patienten
• At håndtere vanskelige situationer som leder
• Supervision

Kursusforløbet:

Internat 1: 3 dage med fokus på etablering af egen mindfulness praksis
Internat 2: 3 dage med fokus på integrering af mindfulness i klinisk praksis
4 eftermiddage fordelt over 6 måneder med henblik på videreudvikling, fortløbende supervision og netværk.

Praktiserer man i forvejen mindfulness, kan man vælge at deltage i internat 2 samt de 4 supervisionseftermiddage.

Undervisere:

Autoriseret psykolog Henrik Juul og speciallæge i almen medicin Mette Mouritsen, begge ned stor erfaring i anvendt mindfulness. Læs mere om underviserne på
www. consciousleaders.dk og www.mindful-medicine.com.

PRAKTISK:

Pris: 6.900 pr internat incl. kost og overnatning
4.600 for 4 eftermiddage (10 timer)
I alt 18.400 for 6 dages internatkursus og 10 timers supervision m.v.

Tid: Kontakt os for datoer efterår 2018

Sted: Internat foregår på Sjælland (Øst)
Supervisionseftermiddagene foregår i København

Tilmelding:  info@henrik-juul.dk