Zorba the Buddha

Retreat i Budapest april 2017

Zorba the Buddha-retreatet giver dig indre wellness og psykologisk detox

  • åbner og fordyber kontakten til livet i kroppen
  • afgifter tankesindet
  • kraft og vitalitet aktiveres, mens nervesystemet balanceres
  • leder dig dybere ind i din essens
  • hjælper dig til at fastholde kontakten til dine mest autentiske livsformål

Yoga samt enkle dialoger i kombination med meditation og body-mindfulness støtter flowet i processerne.

Kroppen er livets bolig

Majbritt og jeg inviterer med dette retreat kroppen til at
åbne sig, være frisk, fyrig, sund, varm, passioneret
og med masser af plads til at rumme og velkomme din ånd.

Hvorfor Zorba og Buddha inspirerer til temaerne for dette retreat

  • At pleje, fejre og forkæle sit fundament (kroppen) er Zorbas område.
  • Bevidsthed, mindfulness og meditation er Buddhas.

Næremere oplysninger her