STRESS-RELEASE

Stress-behandlingskursus i København fra marts til maj

Er du generet af reaktioner på stress?

Her i foråret tilbydes du at deltage i dette stress-behandlings kursus, som forløber over 3 gange á 4 timer .

Fokus er på at genskabe din kropslige og psykiske balance, at forstå, hvorfor du stresses, samt at lære dig metoder til at håndtere stress-belastning.

Kurset anvender bl.a. psykologiske metoder, krop-og essensintegrerende terapi samt kropsterapeutisk mindfulness. Du lærer endvidere at anvende mindfulness i dagligdagen.

 

StressRelease-programmet har til formål

  • at give dig viden og nye handlemuligheder til at beskytte dig mod stress i et aktivt liv
  • at du hjælpes til at sunde dig efter stress og re-etablere en naturlig modstandskraft
  • at opbygge bedre kropsbevidsthed, psykologisk styrke og sociale kompetencer i forhold til at opretholde en tilværelse i balance.

Sted: København
Datoer og tid:  21/3 – 11/4 – 23/5. Alle dage fra kl. 16.30-20.30
Pris: kr. 1.950 for 12 timer
Tilmelding inden 1. marts 2018 på info@henrik-juul.dk

Underviser er autoriseret psykolog Henrik Juul, der har flere årtiers erfaring med stress-styring og behandling.

 

Læs mere: Tid, tempo & teknologi. Vores tidsalder kan ses som en kritisk overgangsfase….