Efterudddannelsen i BodyEssence Re-Sourcing Terapi

Nyt hold for behandlere starter i
januar 2017

Nærmere oplysninger kommer i næste nyhedsmail – tilmeld dig denne – men du kan allerede nu søge om optagelse.

Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:
 “BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de subtile processer mellem mig og mine klienter, giver en ny mulighed for at gå dybere i det terapeutiske arbejde.
Samtidig er arbejdet udfra den menneskelige essens så givende, da det får både mig selv og mine klienter til at vende opmærksomheden mod det oprindelige vi alle har med os og bort fra det vi alle tillægger os med egoets behov for at passe ind”.

Læs mere om BE-uddannelsen her