Hvad du måske ikke vidste om mig…

At jeg skriver meget, lige fra faglige artikler til digte, pjank & tosserier samt psyko-filosofiske-spirituelle emner.
At jeg er i mit sande es som ”open-air-psykolog”.
At jeg bruger det bedste fra Vestens psykolog og
At jeg i mange af mine metoder inddrager Østens psykiske forskning og visdom
At jeg, siden jeg underviste på Folkeuniversitetet i 80’erne, har fastholdt et holistisk fokus
At jeg kan lide forskellige musikgenrer og jævnligt bruger musik på kurser og retreats
At jeg selv spiller i band og nyder fællesskab og sang.

Om jeg har en mission?

Hvis jeg har en mission, må det for mig være fortsat at forske i bevidsthed, og at facilitere menneskelig vækst.
Komme væk fra akademiske beskrivelser og diagnosesystemer samt gøre psykologien forståelig og praktisk anvendelig.
Gerne række hovedet i skyerne, men beholde benene på jorden.

Psykologpraksis i Hornbæk

Personlig udvikling, stress-behandling og organisationspsykologi
i smukke omgivelser

Dette er et udpluk af de områder, som autoriseret psykolog Henrik Juul nu også tilbyder i Hornbæk.

Henrik Juul er godkendt supervisor og specialist i psykoterapi samt erfaren erhvervspsykolog og coach. Fra august deler han sin praksis mellem København og Hornbæk.

”Da jeg flyttede til Hornbæk sidste år mærkede jeg, hvor lægende naturen er heroppe. Skov, strand, himmel og hav har en øjeblikkelig lindrende indvirkning på nervesystemet. Når pressede ledere og stressramte konsulterer mig her, mærker de tydeligt den gavnlige indvirkning naturen har på deres indre balancer. Mange oplever faktisk konsultationerne som både psykologisk og fysisk wellness.

Derfor tilbyder vi nu, som supplement til indendørs sessioner, ’Open Air’ terapi og coaching. Det er kortere eller længere vandreture, der kombinerer psykologisk samtale med mindfulness og BodyEssence Re-Sourcing.

På programmet har vi tillige efteruddannelser af psykologer og terapeuter, samt supervision af teams, der på forskellig måde arbejder med mennesker. Eksempelvis læger, socialrådgivere og lærere. Men altså også stadig almindelig terapi for enkeltperson, par og grupper”.

I psykologisk regi er Henrik Juul en af pionererne mht at integrere mindfulness og kropsbevidsthed i psykoterapi. Desuden har han gennem flere årtier lavet teamudvikling på arbejdspladser, designet uddannelsesforløb og undervist både ledere og professionelle terapeuter.

I de senere år har han holdt adskillige foredrag om livskvalitet, bl.a. for seniorer, som han opfordrer til at mødes i mindre livskvalitets-cirkler for at inspirere hinanden til at udforske mulighederne for personlig vækst i livets sidste kapitler.
Henrik Juul har for nylig oprettet Facebook-gruppen ’Seniorer uden alder’.

Zorba the Buddha

Retreat i Budapest april 2017

Zorba the Buddha-retreatet giver dig indre wellness og psykologisk detox

 • åbner og fordyber kontakten til livet i kroppen
 • afgifter tankesindet
 • kraft og vitalitet aktiveres, mens nervesystemet balanceres
 • leder dig dybere ind i din essens
 • hjælper dig til at fastholde kontakten til dine mest autentiske livsformål

Yoga samt enkle dialoger i kombination med meditation og body-mindfulness støtter flowet i processerne.

Kroppen er livets bolig

Majbritt og jeg inviterer med dette retreat kroppen til at
åbne sig, være frisk, fyrig, sund, varm, passioneret
og med masser af plads til at rumme og velkomme din ånd.

Hvorfor Zorba og Buddha inspirerer til temaerne for dette retreat

 • At pleje, fejre og forkæle sit fundament (kroppen) er Zorbas område.
 • Bevidsthed, mindfulness og meditation er Buddhas.

Næremere oplysninger her

Mere Baggrund – og tættere på

Træningsforløb der skaber de bedste ledere og terapeuter.

til-web4"Bevidsthed, empati og åndsnærvær er de vigtigste faktorer 
i mit arbejde med at videreuddanne terapeuter 
samt at udvikle virksomheder og deres ledere".

Kontakt mig på 2440 7588 eller 
info@henrik-juul.dk

Henrik Juul

Autoriseret erhvervspsykolog og godkendt specialist & supervisor i psykoterapi.

Henrik Juul blev uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1980.

Forskning i biofeedback

”Udgangspunktet var et forskningsprojekt på Århus Universitet, hvor vi tilbød lægehenviste patienter psykologiske samtaler kombineret med biofeedback. Sidstnævnte er en metode til at regulere hjernebølger og kropslige processer ad tankens vej.

Det fungerer på den måde, at man, via elektroder forskellige steder på kroppen, forbinder en person med et apparat, der ved hjælp af visuelle og auditive signaler gør et apparat personen bevidst om, hvad der aktuelt sker i kroppen.

Denne feedback bruger man til at skabe tilstedeværelse i nuet, gøre noget ubevidst bevidst, og til at påvirke kroppen i den ønskede retning.

Meditation & Mindfulness

Respekten for den menneskelige evne til at udvide sin bevidsthed og kommunikere med sit indre ad tankens vej har  fulgt mig lige siden.

I 1982 begyndte jeg mere intensivt at træne meditation og kropsbevidsthed og få år senere udfasede jeg de elektroniske redskaber for at fokusere på brugen bevidsthed og meditativt nærvær i det psykologiske arbejde med at styrke sundhed i sjæl og legeme.

Kreativ Intelligens i psykoterapi & erhvervspsykologi

Disse kompetencer har ledsaget mig i mine mange år som privatpraktiserende psykolog og kursusleder. Også i rollen som erhvervspsykolog har jeg vinklet mange ting utraditionelt, fordi jeg ved, hvilken intelligent, kreativ kraft vore indre ressourcer udgør.

Basis for autenticitet

I dag, hvor jeg både videreuddanner terapeuter og udvikler ledere og virksomheder, har nogle særlige faktorer trådt frem som kendetegnende for mit arbejde.
Det drejer sig primært om bevidsthed, empati og åndsnærvær.

Bevidsthed, empati og åndsnærvær er en del af kernen i vores menneskelige essens.
I såvel lederes som terapeuters arbejde med mennesker, er disse kvaliteter afgørende for udøvernes dømmekraft samt deres autenticitet og kontaktevne.

Når vi ophører med at identificere os med vores roller, vores viden samt det vi har lært og kan, da bliver vi i stand til at være i kontakt med verden, som den virkelig er. Og være det menneske, vi virkelig er.
Jo mere vi bliver ét med den vi virkelig er, desto større er vores autenticitet.

Vigtigt for alle og ikke mindst ledere og terapeuter.

Det hele drejer sig således om bevidsthed i livet.”

Bevidsthed  vil sige at have adgang til de dele af sindet, der registrerer informationer både på og under overfladen.

Det er bevidsthed der giver adgang mentale og kropslige impulser og bevægelser, og som samtidig fornemmer, hvad der sker i ens omverden.

Bevidsthed er en forudsætning for at kunne forholde sig intelligent, åben, nytænkende og skabende.


Empati
er evnen til at kunne føle andre og føle sig selv.
Det er hjertets domæne.
Bevidsthed i hjertet. At have hjertet med i det vi laver.


Åndsnærvær
er at kunne være bevidst tilstede i nuet som den, du naturligt er.
Med lysvågen og indfølende opmærksomhed på din kontekst.

Email:  info@henrik-juul.dk – Phone: (+45) 24 40 75 88

Time Out! Stop-op-dage

Tag en dag eller to ud af kalenderen. Stå af hamsterhjulet.
Det er den bedste måde at få kvalificeret tid til at reflektere og produktudvikle sammen.

Og vi hjælper jer til at finde den kreativitet og de idéer, som hverdagen lægger låg over.
Få tid til en fordybet snak om stort og småt.
Tage konflikter i opløbet.
Rette ‘fartøjet’ op i kursen.

Du kan kontakt os her og få mere at vide

og/eller

få mere inspiration til stop-op-dage her

Ledersupervision

Hvad er supervision?

Supervisonen handler om, at du som leder – eller din ledergruppe – blive klogere og dygtigere af at bearbejde jobrelaterede oplevelser. Fortidige, nutidige og fremtidige.

Supervisoren fra Conscious Leaders er en erfaren ressourceperson og sparringspartner, der stiller udforskende spørgsmål og giver feedback, samt sætter fokus på krævende situationer, dilemmaer, muligheder, kreative tanker, mål og strategier m.v.

Sammen faciliterer vi et dialog-forum, hvor klarhed og objektivitet går hånd i hånd med hjertelighed og tillid.

 

Hvordan?

Supervision aftales som et regelmæssigt forløb af møder, der samtidig giver en fin mulighed for løbende coaching af personlige som faglige udviklingsprojekter.

Kontakt os

 

Hvad giver supervision?

Supervisionen åbner nye perspektiver på alt fra strategier, mål, kultur, bekymringer, udfordringer som kreative idéer. Følger tankerne til dørs og sætter tingene bedre på plads.
Supervision hjælper lederen til at optimere refleksion og kvalitetssikre handling


Hvad opnår du?

 • Bedre overblik
 • Større vished i forhold til beslutninger
 • Kvantespring i kreativitet
 • At få afprøvet dine idéer
 • At håndtere og bearbejde konflikter bedre
 • At få “læsset af” på en konstruktiv måde

 

Hvornår er ledersupervision relevant?

F.eks.:

 • Hvis man arbejder meget solo
 • Ved særlige forandringstiltag
 • Hvis samarbejdsklimaet er anspændt
 • Behov for at hæve sig op over dagligdagens detaljemylder
 • At være på forkant
 • Negativ kommunikation i ledergruppen
 • Vanskeligheder i relationer
 • Tvivl i forhold til organisation eller opgaver
 • Personligt pres
 • Store forventninger
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • Ønske om at opdage nye horisonter