Terapeutisk udviklingsgruppe: Essenstræning & Kropsterapeutisk Mindfulness

Herunder beskrivelsen af min nye version af terapi i gruppe. 
Feedback fra tidligere deltagere findes her: http://body-essence.dk/feedback-fra-gruppeterapi/

Ny selvudviklings-gruppe med psykolog Henrik Juul:

I denne gruppe veksler jeg mellem at facilitere

• meditative øvelser
• åbning af krop og bevidsthed
• inquiries
• terapeutisk dialog

Samt at skabe lydhørhed for nu’ets muligheder og stilhedens potentiale.

Arbejdet foregår i en rar atmosfære, som giver dig mulighed for at gå dybt i din egen proces.

Vi mødes fra 16.30 – 21.00 hver anden uge.
Datoer: 6/11, 20/11, 4/12, 18/12
Sted: Thorvaldsensgade 3, Over Gården , 1. sal.
Pris: 1.850 for alle 4 gange (18 timer).
Tilmelding: 24407588 eller info@henrik-juul.dk senest 12. oktober.

Se også: body-essence.dk/gruppeterapi/

CHANGE LAB på CBS

Power, improvisation and the experimental spaces of our daily lifes

Power is the key dynamic in organisational and project settings, but also in the political sphere.
Yet, it is mostly negatively connotated and its reflection is a taboo.

The Change Lab is a space for experienced leaders and teams to work their concrete and relevant challenges and explore the related power dyna- mics in an highly interactive and innovative setting.

FACILITATION TEAM: Martin Herrmann(Lead), Lars Thuesen and Poula Helth

DATES: 27./28. September 2017 (9am – 6pm)

VENUE: Copenhagen Business School Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg, Denmark

Se mere her:

Change Lab

 

MASTERCLASS

COACHING BEYOND &

FACILITERING AF GRUPPEPROCESSER

 –

INTENSIV EFTERUDDANNELSE I
KØBENHAVN NOVEMBER 2017 – MARTS 2018

 

Et boost og fin-tuning af dit menneskelige ‘instrument’

 

 • Lær at udøve ledelse, hvor du både kan være mental skarp og følelsesmæssig empatisk – ved at forbinde hjerne og hjerte med krop og handlekraft
 • Styrk dine kompetencer i at facilitere gruppeprocesser
 • Opdag hemmeligheden bag udnyttelse af nu’ets muligheder
 • Find vej til større autenticitet og mere afspændt kommunikation

 

Masterclass’en er en 4-trins raket:

Trin 1: Coaching Upgrade 

Trin 2: Coaching Beyond

Trin 3: At samarbejde med gruppers kreative, kollektive intelligens

Trin 4: At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

 

Målgruppen er især ledere, HR-ansvarlige, udviklere, projektledere, undervisere samt andre, der vil styrkes i at kunne arbejde kreativt med uudnyttet intelligens og skjulte muligheder i grupper og teams.

 

Hvad er Coaching Beyond?
En tidssvarende coaching, der rækker ud over personlighedens begrænsninger og åbner nye perspektiver på individets selvforståelse og organisationens idéer og værdier. Kortlægger uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at opløse negative strukturer og handlemønstre!

At facilitere udvikling i grupper – med hjerte og hjerne
Du lærer at opretholde en multirettet relations-bevidsthed: på din egen rolle, og hvor den udspringer fra, krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

Som deltager trænes du blandt andet i

 • objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage og forstå ’krypterede’ budskaber hos enkeltpersoner og i grupper
 • multirettet bevidsthed: på din egen rolle, hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på komplekse gruppeprocesser
– 

Foregår eksternat i København med start 9. november 2017.
Modulerne er fordelt over ca. 4 måneder.

Mellem kursusmodulerne er der enkelte træningsdage.

 

Pris for 12 kursusdage inklusiv let forplejning:
kr. 24.000 ex. moms

Opnå earlybird rabat på 1.200 kr.
ved at tilmelde dig inden 15. August 2017

2440 7588 eller via mail: info@consciousleaders.dk

 

 

NB! Hvis du deltager i samtlige moduler, har du mulighed for at blive certificeret i Coaching Beyond & Gruppeledelse.

ET STÆRKT UNDERVISER-TEAM:

Undervisere/trænere er erhvervspsykologerne Henrik Juul og Anne Karin Smidt samt konsulent og ekspert i opstillingsmetoden, Liv D. Thommesen.

Desuden giver aikido-instruktør Poul Hauerbach en mindblowing, yderst relevant og spændende inspiration ud fra Ki-Aikido.

Tilmelding på info@consciousleaders.dk

 

INDHOLD OG DATOER

 

TRIN 1:
3 dage: 09.11. til 11.11.2017

 

Coaching Upgrade & Essential Coaching

Opdatering af coachkompetencer

Trin 1 opdaterer coachingbegreberne og hjælper til at sikre holdets fælles forståelse.
Undervisning og feedback giver dig et kvalificerende boost af dine coachkompetencer, hvad enten det drejer som om 1-1 coaching, gruppecoaching eller en mere generel coachende lederstil.
Dette trin bygger videre på og udvider grundfærdighederne i coaching, samtidig med at det rækker ud over den ordinære coachings begrænsninger og introducerer Essential Coaching.

Essential Coaching er en effektiv og forfinet udviklingsdialog med fokus på at kommunikere med kernemennesket bag personligheden, dets dybere skaberpotentiale, livskraft og behov. Det er en avanceret form for coaching, der opøver coachens kompetencer i at kommunikere med dybere og mere essentielle lag i personligheden, hvilket er forudsætningen for at praktisere Coaching Beyond.

Essential Coaching kan afdække og tilvejebringe bortgemte ressourcer og passioner. Dette er en vigtig proces i forhold til at sikre at ens mål er autentisk og støtter bevægelserne hen imod det.

De selvsamme ressourcer og passioner kan nemlig i psykens ubevidste processorer konverteres til automatisk modstand og obstruktiv indstilling, hvis målet ikke matcher.
Essential Coaching giver support til at den medfødte, men fortrængte, menneskelige essens kan manifestere sig i det levede liv.
Essential Coaching er life-coaching der integrerer elementer af sparring, coaching, mentoring og body-mind-spirit bevidsthed.

 


TRIN 2:
3 dage: 07.12. til 09.12. 2017

 

Coaching Beyond

Coaching Beyond er 3. generations “ind-til-benet” og ”helt-ud-af-boksen coaching”, som udfordrer selve coachingbegrebets principper og rammer.
Coaching Beyond integrerer basale coachingteknikker med Essential Coaching og moderne ledelsesteori, såsom dele af systemisk ledelsesteori, den narrative tilgang og perspektiver fra socialkonstruktionismen.

Indvævet heri er desuden mindfulness samt avancerede metoder til at fremme ekstraordinær bevidsthed, sansning, nærvær og kropslig/energetisk tilstedeværelse.
Coaching Beyond kan åbne portaler til nye stærke og kreative felter ved at aktivere menneskers højere intelligens, åndelige ressourcer, kropslige styrke og sensitivitet.

Coaching Beyond er den ny tids coaching, der kan løfte dig nænsomt ud over din personligheds begrænsninger og give nye perspektiver på din selvforståelse og dine organisationsidéer. Opløser uhensigtsmæssigt snævre rammer og giver indsigter og energi til at nedbryde negative handlemønstre!

 

Som en bevidst kommunikativ metode er Coaching Beyond særdeles vigtig, da verden savner coaches, som kan andet og mere end at være opgave- og målorienterede. Ved at anvende traditionel coaching sker der – i bedste fald – ikke noget grænseudvidende nyt, mens der er stor risiko for at intellekt, ego og krop, på uværdig vis, presses ud over sunde grænser.

 


Vedrørende trin 3 og 4:

Facilitering af processer i grupper

Masterclass’ens to trin om gruppefacilitering har til formål

 • at styrke facilitatorens bevidsthed og færdigheder i at tydeliggøre og danse med ubevidste kræfter i gruppen og fin-tune gruppens samarbejdskompetencer – også i tider med store forandringer.
 • at skabe tryghed, mod og åbenhed til at bringe modsætninger og latente konflikter i åben og aktiv cirkulation samt
 • at transformere disse til ressourcer og energi.

 

At deltage aktivt i en gruppe kan være utroligt opløftende både for deltager og facilitator. Og det kan være hårdt og drænende, fx i perioder med modstand og negative reaktioner, hvor det er svært at opnå optimale flow-tilstande.

Her lægges op til dobbeltsidet inspiration og udvikling: På den ene side har vi en autentisk konsulent/leder, der tør være fri til at lære af alle situationer.
På den anden side har vi gruppedeltagere, der føler så megen tillid, at de er tilstrækkelig trygge til at turde bevæge sig ud over deres egne begrænsninger.
Stimuleret af en hjertelig atmosfære, klar tale og god etik.

 


TRIN 3:
3 dage: 19.01. til 21.01. 2017

 

At samarbejde med gruppens
kreative, kollektive intelligens

Ved at anskue gruppen som en selvstændig organisme i en større kontekst, styrker dette trin i Masterclass-træningen din ’radar’ med hensyn til at opdage, fremdrage og anvende dens kollektive kræfter og skabende intelligens. Som er selve råstoffet for originalitet og genialitet, synergi og samstemt kreativitet.

Du lærer – som gruppeleder – at facilitere konstruktive processer med udgangspunkt i de synlige såvel som usynlige kompetencer, der er til stede i gruppen, og som løbende opstår i rummet. Og at kvalificere gruppedeltagerne til at kunne det samme.

Det handler både om – som facilitator – at opdage og gribe de bolde der er i luften, men også at kunne stimulere deltagerne i en gruppe til at finde egne og hinandens bolde og gøre dem brugbare.

Trin 3 vil også styrke kendskabet til din egen indflydelse, fx bevidsthed om din påvirkning af eller reaktive udveksling med andre i gruppen.

 

TRIN 3 har særligt fokus på

 • hvordan man styrker sin selvindsigt,
 • hvordan man fornyr og regenererer sine kilder, så de ikke tørrer ud.
 • hvordan man kultiverer hjertelighed og venlighed i gruppers professionelle samspil, uden at miste klarhed og overblik.

 


TRIN 4:
3 dage: 01.03. til 03.03. 2017

 

At navigere i gruppers usynlige kraftfelter

Uanset om man opdager det eller ej, så er Nu’et altid generøst.
Det tildeler gaver og inviterer til dans uophørligt.
Tilbyder konstant forstyrrende fænomener.

Ofte opleves disse som uvelkomne, og mange overser eller prøver at undgå dem.
Men disse forstyrrelser rummer vigtig viden og energi og er potentiale til nedbrydning, udvikling og nyskabelse.
Trin 4 gør dig til den vågne, opmærksomme og kreative konsulent/gruppeleder og du lærer at udvikle sensitive øjne, ører og næse for at registrere, når nu’ets kreative, intelligente skatkammer tilbyder gruppefeltet præcis det, der er behov for.
Trin 4 fokuserer også på, hvordan gruppelederen kan facilitere grupper i forbindelse med komplekse forandringsprocesser. Vi dykker dybere ind i den narrative tilgang til konflikter i grupper, og udforsker metoder til konfliktløsning i større grupper, herunder dybdedemokratiets principper (Deep Democracy).
Træningen udvikler procesfacilitatorens 9 avancerede ansvarsområder:

 1. Sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage signaler og budskaber
 2. Bevidstgøre og konstruktivere ubevidste kræfter i grupper
 3. Forstå og samarbejde med de energi- og bevidsthedsmæssige FELTER, der konstituerer sig i grupper
 4. Formidle kohærens og flow
 5. Konvertere fastlåst konfliktstof til energi, klarhed, hjertelighed og venlighed
 6. Synliggøre frugtbare perspektiver i forhold til fælles fokus
 7. Være fødselshjælper/ guide for gruppers mål
 8. Udvikle og udvide den kollektive bevidsthed
 9. Skabe fremdrift ved at øge glæde og lyst til at udrette noget i fællesskab

 

Du trænes i

 • at skærpe en objektiv sensitivitet i forhold til at registrere, sanse, modtage budskaber i gruppen.
 • at opretholde en multirettet bevidsthed: på din egen rolle og hvor den udspringer fra, på krop & energi, samt på de komplekse gruppeprocesser.

 

 

MINDFULNESS I KLINISK PRAKSIS

Et kursusforløb med professionel & personlig udvikling

Kursusforløbet er særlig velegnet til læger og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker at praktisere og integrere mindfulness i det daglige arbejde.

Kursets indhold

• Fortløbende undervisning i mindfulness og meditative metoder
• Teori og evidens bag mindfulness
• Stress og sammenhængen mellem krop og psyke
• Egenomsorg og forebyggelse af stress
• At lytte med alle sanser
• Biofeedback og træning i at aflæse signaler
• Styrkelse af kommunikationen med patienten
• At håndtere vanskelige situationer som leder
• Supervision

Kursusforløbet:

Internat 1: 3 dage med fokus på etablering af egen mindfulness praksis
Internat 2: 3 dage med fokus på integrering af mindfulness i klinisk praksis
4 eftermiddage fordelt over 6 måneder med henblik på videreudvikling, fortløbende supervision og netværk.

Praktiserer man i forvejen mindfulness, kan man vælge at deltage i internat 2 samt de 4 supervisionseftermiddage.

Undervisere:

Autoriseret psykolog Henrik Juul og speciallæge i almen medicin Mette Mouritsen, begge ned stor erfaring i anvendt mindfulness. Læs mere om underviserne på
www. consciousleaders.dk og www.mindful-medicine.com.

PRAKTISK:

Pris: 6.900 pr internat incl. kost og overnatning
4.600 for 4 eftermiddage (10 timer)
I alt 18.400 for 6 dages internatkursus og 10 timers supervision m.v.

Tid: Kontakt os for datoer efterår 2017

Sted: Internat foregår på Sjælland (Øst)
Supervisionseftermiddagene foregår i København

Tilmelding: mettemouritsen0@gmail.com eller info@henrik-juul.dk

BodyEssence Efteruddannelsen 2018-19:

Header 1920px BodyEssence UDEN streg-uden-logoMasterclass i 

BodyEssence Re-Sourcing Terapi

‘BERT’ 1 + 2

Basisuddannelse og overbygning
    

En faglig og personlig udviklingsrejse for psykologer, psykoterapeuter, læger, stresscoaches og andre behandlere, som ser værdien i at integrere indsigt i kroppens psykologi og menneskers dybere essenskvaliteter i den terapeutiske praksis.
Mindfulness, bevidsthedstræning og meditationstræning er naturligt indvævet i forløbet. Løbende vil der blive demonstreret, hvordan BERT kan supplere og indgå naturligt i andre gængse terapiformer.

BERT er en værdifuld approach i terapi, stressbehandling og facilitering af psykofysisk wellness.


Basisuddannelsens 6 moduler

TERAPEUTISKE META-KOMPETENCER
I FORHOLD TIL KROP-ENERGI-ESSENS


Generel information:

Denne grundtræning består af 25 kursusdage.
Bortset fra retreatet gennemføres træningen i moduler á 4 dage.

Mellem modulerne indgår opfølgning i træningsgrupper, supervision og egenterapi.

Der afsluttes med diplom efter en mindre teoretisk og praktisk opgave.


Hovedtemaer på BERT 1:

Hvordan man arbejder med menneskets essens & intelligensen i kroppen

I løbet af de første moduler introduceres BE-terapeutens arbejdsområde.

Heri indgår udforskningen af før-begrebslige niveauer af den menneskelige bevidsthed.

Samt at finde og vitalisere livsflammens skjulte kilder, der ligger til grund for de naturligt healende elementer i enhver form for krop-psyke-terapi.

Ved siden af at du opnår viden og erfaring, vil du gennem uddannelsesforløbet gennemgå en personlig og professionel udviklingsproces, som er en stærk hjælp til at skærpe din bevidsthed og sansning som terapeut.

Desuden lærer du at inddrage din egen og klientens kropslige bevidsthed i den terapeutiske praksis.

 

Veje til væren, indre wellness & krop-sind-ånd balance

Et andet vigtigt element i basisforløbet er undervisningen i at anvende meditation, mindfulness og terapeutisk berøring i forbindelse med sundhedsfremmende behandling

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Aller nederst finder du en liste over de lærere, der er tilknyttet BodyEssence Instituttet.
Desuden links til printvenlig PDF, priser & praktisk, samt diverse artikler om BERT og efteruddannelsen.

 


ModuloversigtModul 1                        Being alive – feeling alive. BodyEssence Experience

1.-4. februar 2018        4 dage med cand. psych. Henrik Juul

 –

Ud over at være den teoretiske såvel som oplevelsesbaserede faglige indgang til BE-efteruddannelsen, er dette modul et livsinspirerende kursus om at leve live ud fra sin essentielle kerne.
Bevægelse, meditation og ekstraordinær opmærksomhed trænes med henblik på at åbne kroppens potentiale for at leve vores essens.

 • Det bio-psykosociale perspektiv på sundhed og sygdom
 • Kroppens kraft og selvhelbredende evner. Psyke og soma
 • Krop-hjerne-sind-psyke-spiritualitet
 • Genkendelse og differentiering af Essenskerne-identitet og ego-personlighed
 • At forbinde bevidsthed til krop-psykens non-konceptuelle dimensioner
 • At leve ud fra sin essens

 

Modul 2                       Being in the Body – Embodying Essence  

15.-18. marts 2018        4 dage med cand. psych. Henrik Juul og Svend Trier
      –                                                                      

Træning i at åbne for, opleve, og tillade kroppens subtile liv.
At udforske og indvendiggøre mindfulness & neuromuskulær dybdeafspænding med henblik på at opøve vedvarende åben, meditativ tilstedeværelse i det terapeutiske rum.

 • At kommunikere med kroppens psykologi og iboende, selvdirigerende intelligens
 • Sundhedspsykologi i et nyt perspektiv
 • Følelser & emotioner. At føle eller at re-aktivere emotional energi
 • 3 typer meditation
 • Hvad er subtile bevidsthedsorganer og subtil krops-terapi?
 • Stilhedens frekvens i terapi
 • Organismens energi, herunder chakrasystemer
 • Nervesystemet, bioenergetik & traumeforløsende kropsøvelser

Modul 3                       BODY-MIND-ESSENCE INTEGRATION
————————– ——— 

24.-28.maj 2018          5 dages retreat med Henrik Juul (NB! Internat)

 

 • Belysning af den menneskelige essens forskellige kvaliteter og nærmeste fjender
 • Åndedrættet. BodyEssence Breathing Light
 • Hvordan man ad psykoterapeutisk vej etablerer et samarbejde med ubevidste essensressourcer
 • Facilitering af ikke-synlige, healende processer
 • Selv-erkendelse og personligt Body-Essence Procesarbejde
 • At finde musik til at understøtte processer

 

Modul 4                       Subtil sensitivitet som terapeutisk kompas 

21.-24. juni 2018         4 dage med Henrik Juul og Poul Hauerbach

 

 • Træning i at registrere subtile psykofysiologiske fænomener og bevægelser samt i
  at aktivere og følge kroppens intelligens
 • Styrkelse af evnen til at opfatte og påvirke ubevidste psykofysiske processer via træning med biofeedback-teknologi og visualiseringsmetoder

 

 

Modul 5                        BodyEssence Sensing

30. aug-02. sept. 2018     Workshop med Heather Smith, Teia Tonning & Henrik Juul

 

1) Træning i nærværende tilstedeværelse, stilhed, sansning og berøring

     med udgangspunkt i Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (Heather).

2) Sensitivitet og sensual touch – invitation to pleasure (Teia)

Terapeutisk berøring, teori og praksis.

Berøring kan indgå som en BodyEssence kanal, der via sanserne muliggør at traumatisk deponeret energi konverteres til glæde og selvkærlighed.

At føle, tillade, acceptere og forstå kroppens subtile liv er en ægte vej til at maksimere kontakt, selvværd og lystfølelse.

 

 

Modul 6                         Krop & Essens-integrerende terapi og proces

08.-11. november 2018   4 dages terapeuttræning ved Henrik Juul

Hvordan anvende mindfulness & neuromuskulær dybdeafspænding i psykoterapi?

1.     Bevidstheds- og nærværsbaseret terapeutisk arbejde med kropslige, energetiske, psykologiske og          spirituelle niveauer

2.     At facilitere og anvende dybe afslapningstilstande terapeutisk

NB! Evt. gæstelærer cand. psych. Erik Hoffmann: ”Expanding Human Consciousness”.
The double brain: Two Brains, two minds.Overbygningens 4 moduler

FORFINELSE AF TERAPEUTISK NÆRVÆR
I PRAKSISDenne overbygning består af 16 kursusdage + certificering 1 dag.


Mellem modulerne indgår opfølgning i træningsgrupper, supervision og egenterapi.


Der kan afsluttes med certificering efter en teoretisk og praktisk opgave.

 


Modul 7                         Moving from the Source

– – – – – – – – – – – 2017     Workshop: 3 dage med kropsterapeut og danser,
Navanita Harris, Australien.

                                          Integration:

                                          1 dag ved cand. psych. Henrik Juul   

 

Body Mind Centering: Therapeutic use of body-consciousness and somatic movement.

Natural dance and movement, meditation and body love.

Dancing with life

The body is our teacher – within it are many mysteries that we explore through the dance.
It has a wisdom and guidance in every part and in every cell, which we can access when we learn to listen and to respect its language.

We all have a natural instinct which is taking care of us in every moment and in every life situation.
To discover this, is to resource in being fully alive and in the safety of being taken care of by the body which is always here in this moment.

We learn the art of responding to life in the moment, to live and dance with life.

To love, to dance and to celebrate being alive is to connect us with a natural healing power of love. This is to dance from the source of life.

 

Modul 8                        Sjælens længsel. Om at finde sig selv

– – – – – – – — 2019               2 dage med chefpsykolog, cand. psych. Lars J. Sørensen

 –

Og om skam, der opstår, når man ikke bliver set, som den, man er,
samt når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage.

At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse.

  Essensens befrielse og BodyEssence Living

                                        – 2 dage med cand. psych. Henrik Juul
Bert i praksis.

 –

Modul 9                       Nu’ets kreative intelligens

– – – – – – 2019               4 dages træning med Henrik Juul

Lær at samarbejde med nu’ets kreative intelligens samt at guide “non-directive & not-knowing” procesarbejde

Hvordan man kan bruger improvisation gennem inspiration, intuition og meditativ bevidsthed i terapeutisk praksis.

 • Udforskning af “the not-knowing position”
 • At praktisere “To Go with the Flow” & “Zero- intervention”
 • Hvordan man finder indre vejledning i et samarbejde med højere, kreative intelligens-niveauer
 • Re-Sourcing. Træning i BERT

 

Modul 10                   A: Forståelse og forløsning af stress, chok & traume

– – – – –  – –         2019    2 dage med, cand. psych. Teia Tonning & Henrik Juul

 –

Hvordan chok og traumer kan føre til spirituel transformation?

 

                                      B: Terapeutisk arbejde med spirituelle frembrud og kriser 

                                          2 dage med aut. psykolog Jane Bækgaard & Henrik Juul

Hvordan man arbejder etisk professionelt, empatisk, multidimensional terapeutisk og healende med spiritualitet via Krop & Essens-Integrativ psykoterapi.

 Certificering efter aftale                                                                                    

Gæstelærere og censorer:

Psykologerne Jane Bækgaard, Teia Tonning & Cathrine Frahm

BOOK EN PLADS NU!

Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:

 “BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de subtile processer mellem mig og mine klienter, giver en ny mulighed for at gå dybere i det terapeutiske arbejde.
Samtidig er arbejdet udfra den menneskelige essens så givende, da det får både mig selv og mine klienter til at vende opmærksomheden mod det oprindelige vi alle har med os og bort fra det vi alle tillægger os med egoets behov for at passe ind”.

Fugl_overskrift

Herunder navnene på nogle af BodyEssence Instituttets undervisere, du kan komme ud for at møde:

 

                      Lars J. Sørensen, chefpsykolog, DK

                      Jane Bækgaard, autoriseret psykolog, DK

                      Navanita Harris, Australien

                      Heather Smith, DK

                      Teia Tonning, cand. psych., DK

                      Cathrine Frahm, cand. psych. DK

 Sagarpriyar de Long Miller, US

 Poul Hauerbach, DK

 Erik Hoffmann, psykolog, DK

                      Diane Heller, US

                      Svend Trier, DK

                      Henrik Juul, autoriseret psykolog, DK

 

 Fugl_overskriftHer kan du hente


* Moduloversigt i printvenlig PDF format

 –

Priser & Praktisk info

 –

* Kort beskrivelse af uddannelsen

 –

* Dybtgående artikel om uddannelsen

 –

* KORT BESKRIVELSE AF BODY-ESSENCE RESOURCING TERAPI (BERT) 

Længere artikel om BERT som metode

Hvad du måske ikke vidste om mig…

At jeg kan lide forskellige musikgenrer og bruger megen musik på kurser og retreats.
At jeg selv spiller guitar i band og nyder fællesskab og sang.
At jeg skriver meget, lige fra faglige artikler til digte, pjank & tosserier samt psyko-filosofiske-spirituelle emner.
At jeg elsker at være ”open-air-psykolog”.
At jeg bruger det bedste fra vestlig psykolog og
At jeg i mange af mine metoder inddrager Østens psykiske forskning og visdom
At jeg, siden jeg underviste på Folkeuniversitetet i 80’erne, har fastholdt et holistisk fokus på krop-sjæl-ånd dimensionerne.


Om jeg har en mission?

En mission for mig er fortsat at forske i bevidsthed, og at facilitere menneskelig vækst.
Komme væk fra akademiske beskrivelser og diagnosesystemer samt gøre psykologien forståelig og praktisk anvendelig.
Gerne række hovedet i skyerne, men beholde benene på jorden.

Psykologpraksis i Hornbæk

Personlig udvikling, stress-behandling og organisationspsykologi
i smukke omgivelser

Dette er et udpluk af de områder, som autoriseret psykolog Henrik Juul nu også tilbyder i Hornbæk.

Henrik Juul er godkendt supervisor og specialist i psykoterapi samt erfaren erhvervspsykolog og coach. Fra august deler han sin praksis mellem København og Hornbæk.

”Da jeg flyttede til Hornbæk sidste år mærkede jeg, hvor lægende naturen er heroppe. Skov, strand, himmel og hav har en øjeblikkelig lindrende indvirkning på nervesystemet. Når pressede ledere og stressramte konsulterer mig her, mærker de tydeligt den gavnlige indvirkning naturen har på deres indre balancer. Mange oplever faktisk konsultationerne som både psykologisk og fysisk wellness.

Derfor tilbyder vi nu, som supplement til indendørs sessioner, ’Open Air’ terapi og coaching. Det er kortere eller længere vandreture, der kombinerer psykologisk samtale med mindfulness og BodyEssence Re-Sourcing.

På programmet har vi tillige efteruddannelser af psykologer og terapeuter, samt supervision af teams, der på forskellig måde arbejder med mennesker. Eksempelvis læger, socialrådgivere og lærere. Men altså også stadig almindelig terapi for enkeltperson, par og grupper”.

I psykologisk regi er Henrik Juul en af pionererne mht at integrere mindfulness og kropsbevidsthed i psykoterapi. Desuden har han gennem flere årtier lavet teamudvikling på arbejdspladser, designet uddannelsesforløb og undervist både ledere og professionelle terapeuter.

I de senere år har han holdt adskillige foredrag om livskvalitet, bl.a. for seniorer, som han opfordrer til at mødes i mindre livskvalitets-cirkler for at inspirere hinanden til at udforske mulighederne for personlig vækst i livets sidste kapitler.
Henrik Juul har for nylig oprettet Facebook-gruppen ’Seniorer uden alder’.

Zorba the Buddha

Retreat i Budapest april 2017

Zorba the Buddha-retreatet giver dig indre wellness og psykologisk detox

 • åbner og fordyber kontakten til livet i kroppen
 • afgifter tankesindet
 • kraft og vitalitet aktiveres, mens nervesystemet balanceres
 • leder dig dybere ind i din essens
 • hjælper dig til at fastholde kontakten til dine mest autentiske livsformål

Yoga samt enkle dialoger i kombination med meditation og body-mindfulness støtter flowet i processerne.

Kroppen er livets bolig

Majbritt og jeg inviterer med dette retreat kroppen til at
åbne sig, være frisk, fyrig, sund, varm, passioneret
og med masser af plads til at rumme og velkomme din ånd.

Hvorfor Zorba og Buddha inspirerer til temaerne for dette retreat

 • At pleje, fejre og forkæle sit fundament (kroppen) er Zorbas område.
 • Bevidsthed, mindfulness og meditation er Buddhas.

Næremere oplysninger her

Mere Baggrund – og tættere på

Træningsforløb der skaber de bedste ledere og terapeuter.

til-web4"Bevidsthed, empati og åndsnærvær er de vigtigste faktorer 
i mit arbejde med at videreuddanne terapeuter 
samt at udvikle virksomheder og deres ledere".

Kontakt mig på 2440 7588 eller 
info@henrik-juul.dk

Henrik Juul

Autoriseret erhvervspsykolog og godkendt specialist & supervisor i psykoterapi.

Henrik Juul blev uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1980.

Forskning i biofeedback

”Udgangspunktet var et forskningsprojekt på Århus Universitet, hvor vi tilbød lægehenviste patienter psykologiske samtaler kombineret med biofeedback. Sidstnævnte er en metode til at regulere hjernebølger og kropslige processer ad tankens vej.

Det fungerer på den måde, at man, via elektroder forskellige steder på kroppen, forbinder en person med et apparat, der ved hjælp af visuelle og auditive signaler gør et apparat personen bevidst om, hvad der aktuelt sker i kroppen.

Denne feedback bruger man til at skabe tilstedeværelse i nuet, gøre noget ubevidst bevidst, og til at påvirke kroppen i den ønskede retning.

Meditation & Mindfulness

Respekten for den menneskelige evne til at udvide sin bevidsthed og kommunikere med sit indre ad tankens vej har  fulgt mig lige siden.

I 1982 begyndte jeg mere intensivt at træne meditation og kropsbevidsthed og få år senere udfasede jeg de elektroniske redskaber for at fokusere på brugen bevidsthed og meditativt nærvær i det psykologiske arbejde med at styrke sundhed i sjæl og legeme.

Kreativ Intelligens i psykoterapi & erhvervspsykologi

Disse kompetencer har ledsaget mig i mine mange år som privatpraktiserende psykolog og kursusleder. Også i rollen som erhvervspsykolog har jeg vinklet mange ting utraditionelt, fordi jeg ved, hvilken intelligent, kreativ kraft vore indre ressourcer udgør.

Basis for autenticitet

I dag, hvor jeg både videreuddanner terapeuter og udvikler ledere og virksomheder, har nogle særlige faktorer trådt frem som kendetegnende for mit arbejde.
Det drejer sig primært om bevidsthed, empati og åndsnærvær.

Bevidsthed, empati og åndsnærvær er en del af kernen i vores menneskelige essens.
I såvel lederes som terapeuters arbejde med mennesker, er disse kvaliteter afgørende for udøvernes dømmekraft samt deres autenticitet og kontaktevne.

Når vi ophører med at identificere os med vores roller, vores viden samt det vi har lært og kan, da bliver vi i stand til at være i kontakt med verden, som den virkelig er. Og være det menneske, vi virkelig er.
Jo mere vi bliver ét med den vi virkelig er, desto større er vores autenticitet.

Vigtigt for alle og ikke mindst ledere og terapeuter.

Det hele drejer sig således om bevidsthed i livet.”

Bevidsthed  vil sige at have adgang til de dele af sindet, der registrerer informationer både på og under overfladen.

Det er bevidsthed der giver adgang mentale og kropslige impulser og bevægelser, og som samtidig fornemmer, hvad der sker i ens omverden.

Bevidsthed er en forudsætning for at kunne forholde sig intelligent, åben, nytænkende og skabende.


Empati
er evnen til at kunne føle andre og føle sig selv.
Det er hjertets domæne.
Bevidsthed i hjertet. At have hjertet med i det vi laver.


Åndsnærvær
er at kunne være bevidst tilstede i nuet som den, du naturligt er.
Med lysvågen og indfølende opmærksomhed på din kontekst.

Email:  info@henrik-juul.dk – Phone: (+45) 24 40 75 88