Autoriseret psykolog og erhvervspsykolog Henrik Juul

Henrik Juul

Autoriseret psykolog
Erhvervspsykolog og privatpraktiserende psykolog

Godkendt af Psykolognævnet som specialist og supervisor i psykoterapi for voksne.
Medlem af Dansk Psykologforening.
Selvstændig psykolog siden 1984.

Ved siden af almen psykologpraksis har Henrik Juul løbende designet og afholdt en mængde kurser og retreats vedrørende personlig udvikling, refleksionstid for ledere, stress-release og meditativ dybdeafslapning.
Desuden uddannelser for professionelle behandlere, psykologer og psykoterapeuter, bl.a. efteruddannelsen ‘Body & Essence Re-Sourcing Terapi & proces’.

19 års praksis som erhvervspsykolog og ledelsesrådgiver.
Speciale i facilitering af processer i teams,  kommunikation og stresshåndtering.

Kernekompetencer indenfor ledelse, teamudvikling, stressbehandling, personlig vækst, konfliktløsning.

Arbejder som coach og sparringspartner for executives og ekstern konsulent for virksomheder.

Har undervist og ledet kurser i 18. år for Mannaz (tidligere Dieu) indenfor lederudvikling, procesledelse og coaching.

Har tillige designet og undervist i kurset ’Overskud og Arbejdsglæde’  i Center for Ledelse.
Stifter af landsforeningen ”Livskvalitet mod Stress”.

Mere baggrund – og tættere på…

Faglige interesser og kernekompetencer

“Disse spænder vidt, primært dog med fokus på at formidle og supportere personlige udviklingsmuligheder indenfor lederskabets psykologiske dimension.

God ledelse indebærer efter min mening fornemmelse for relationers betydning med henblik på at katalysere frisættelsen af andre menneskers potentiale og at få dem til at spille sammen.
Lederen har brug for – såvel i ”fredstid” som i krisetider og kaos – at kunne facilitere processer indenfor samarbejde, forandring og udvikling med henblik på at forstærke og forfine kompetencerne i et gruppefelt.

Kærlighed og ærlighed, bevidsthed, etik og nærvær er de grundstoffer, der opbygger menneskelige relationer og organisationers kollektive skabende intelligens.
Disse er bærende kvaliteter i min rådgivning, undervisning, coaching og facilitering af processer.

Jeg styrker selvindsigt og menneskeforståelse som basis for at træne visionære, autentiske og troværdige ledere med begge ben på jorden.

Mange oplever, at jeg på en respektfuld måde formår at gå tæt på de personlige temaer, som rummer mulighederne for at den enkelte leder overskrider sine begrænsninger og udfolder sit potentiale.
Og at jeg skaber tryghed til at turde overskride hæmmende begrænsninger”.

 

Støtter ”Out of the Box” tænkning.
Krop i ledelse. Energi, stressbalance, sundhed.
Meditation og mental træning”.
Deltager i internationalt samarbejde, bl.a. med Herrmann & Associates, som løser opgaver for BMW, Airbus, EADSL m.fl.

Læs mere om Henrik Juul her