Stress og sundhed

Tid, tempo & teknologi

Pres

Teknologi, forretningsformer og dagliglivets strukturer forandrer sig drastisk i disse år.
I løbet af utrolig kort tid har mennesker været nødt til at tilpasse sig de hastigt skiftende krav på flere forskellige niveauer.

På trods af de ydre forandringer har menneskets nervesystem og biologi imidlertid grundlæggende ikke ændret sig, idet vi
biologisk og fysiologisk fungerer, som vi har gjort i tusindvis af år.

Vor tidsalder kan ses som en kritisk overgangsperiode fra simple, meget fysiske og overskuelige arbejds- og livsformer til en tid med voldsomt forøgede mentale krav og præstationer samt emotionel belastning hele horisonten rundt.

Konsekvenserne er mange. Blandt andet skal ledere og medarbejdere agere i en virkelighed, som ikke alene er kompleks, men også modsætningsfyldt. En leder skal have tid til at rumme og støtte sine medarbejdere, kunne bevare overblik, tage risikobetonede beslutninger, skabe resultater her-og-nu, og samtidig rumme og håndtere sine egne følelser.

Der stilles konstant stigende krav til større effektivitet – ofte kombineret med at ressourcerne skal reduceres. Medarbejdere skal selvstændigt tage stadigt flere beslutninger og mere ansvar, samtidig med at opgaverne bliver mere komplekse.

Oveni vil de fleste mennesker have mere ud af såvel arbejds- som fritidsliv.

Dette er blot et udsnit af en lang række udfordringer nutidens mennesker står overfor.
En forstærket følelse af at skulle kæmpe for at overleve sniger sig ind som en kronisk tilstand i den enkelte.
Tendensen er dehumanisering og stadig flere ellers robuste mennesker oplever at bukke under.

Stress

Stress opstår når vi over længere tid udsætter os selv for et større pres, end vi reelt føler vi kan håndtere.
Det er derfor ikke svært at forstå at stressreaktioner, forøgelse af langtidssygemeldinger, depression, håbløshed og udbrændthed er blevet tidens kendetegn

Anti-Stress

Vores nutid er til hurtige løsninger.
Paradoksalt nok også, når det gælder stressbehandling.
Men stress er et komplekst fænomen, som bør anskues som sådan.

Det handler om både at håndtere stress som en individuel udfordring, men også se det i et større perspektiv.

Det er en opgave for ledelsen i virksomhederne at sikre medarbejdere sunde forhold at arbejde under.
Og det er en opgave for lederne af samfundet – ikke mindst politikerne på Christiansborg – at arbejde hen imod en indgående forenkling af de krav der stilles til at leve menneskeliv i dette land.

STRESS-RELEASE

Stress-behandlingskursus i København fra marts til maj

Er du generet af reaktioner på stress?

Her i foråret tilbydes du at deltage i dette stress-behandlings kursus, som forløber over 3 gange á 4 timer .

Fokus er på at genskabe din kropslige og psykiske balance, at forstå, hvorfor du stresses, samt at lære dig metoder til at håndtere stress-belastning.

Kurset anvender bl.a. psykologiske metoder, krop-og essensintegrerende terapi samt kropsterapeutisk mindfulness. Du lærer endvidere at anvende mindfulness i dagligdagen.

 

StressRelease-programmet har til formål

  • at give dig viden og nye handlemuligheder til at beskytte dig mod stress i et aktivt liv
  • at du hjælpes til at sunde dig efter stress og re-etablere en naturlig modstandskraft
  • at opbygge bedre kropsbevidsthed, psykologisk styrke og sociale kompetencer i forhold til at opretholde en tilværelse i balance.

Sted: København
Datoer og tid:  21/3 – 11/4 – 23/5. Alle dage fra kl. 16.30-20.30
Pris: kr. 1.950 for 12 timer
Tilmelding inden 1. marts 2018 på info@henrik-juul.dk

Underviser er autoriseret psykolog Henrik Juul, der har flere årtiers erfaring med stress-styring og behandling.

 

Læs mere: Tid, tempo & teknologi. Vores tidsalder kan ses som en kritisk overgangsfase….