Indlæg af admin

Terapeutisk udviklingsgruppe: Essenstræning & Kropsterapeutisk Mindfulness

Herunder beskrivelsen af min nye version af terapi i gruppe.  Feedback fra tidligere deltagere findes her: http://body-essence.dk/feedback-fra-gruppeterapi/ Ny selvudviklings-gruppe med psykolog Henrik Juul: I denne gruppe veksler jeg mellem at facilitere • meditative øvelser • åbning af krop og bevidsthed • inquiries • terapeutisk dialog Samt at skabe lydhørhed for nu’ets muligheder og stilhedens potentiale. […]

CHANGE LAB på CBS

Power, improvisation and the experimental spaces of our daily lifes Power is the key dynamic in organisational and project settings, but also in the political sphere. Yet, it is mostly negatively connotated and its reflection is a taboo. The Change Lab is a space for experienced leaders and teams to work their concrete and relevant […]

MASTERCLASS

COACHING BEYOND & FACILITERING AF GRUPPEPROCESSER  – INTENSIV EFTERUDDANNELSE I KØBENHAVN NOVEMBER 2017 – MARTS 2018   Et boost og fin-tuning af dit menneskelige ‘instrument’   Lær at udøve ledelse, hvor du både kan være mental skarp og følelsesmæssig empatisk – ved at forbinde hjerne og hjerte med krop og handlekraft Styrk dine kompetencer i […]

MINDFULNESS I KLINISK PRAKSIS

Et kursusforløb med professionel & personlig udvikling Kursusforløbet er særlig velegnet til læger og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker at praktisere og integrere mindfulness i det daglige arbejde. Kursets indhold • Fortløbende undervisning i mindfulness og meditative metoder • Teori og evidens bag mindfulness • Stress og sammenhængen mellem krop og psyke • Egenomsorg og forebyggelse […]

BodyEssence Efteruddannelsen 2018-19:

Masterclass i  – BodyEssence Re-Sourcing Terapi ‘BERT’ 1 + 2 Basisuddannelse og overbygning –     En faglig og personlig udviklingsrejse for psykologer, psykoterapeuter, læger, stresscoaches og andre behandlere, som ser værdien i at integrere indsigt i kroppens psykologi og menneskers dybere essenskvaliteter i den terapeutiske praksis. Mindfulness, bevidsthedstræning og meditationstræning er naturligt indvævet i forløbet. Løbende vil […]

Sparringsfeltet

– supervision & egenomsorg Professionel og personlig udvikling for mennesker, der hjælper mennesker Behandlere, ledere, konsulenter, lærere. En ny fortløbende gruppe til styrkelse af glæde, livfuldhed, sjov og kreativitet. Samt overskride egen faglighed, lære af hinanden og af gruppens interaktion. København ca. hver 8. uge. Start oktober 2016

Efterudddannelsen i BodyEssence Re-Sourcing Terapi

Nyt hold for behandlere starter i januar 2017 Nærmere oplysninger kommer i næste nyhedsmail – tilmeld dig denne – men du kan allerede nu søge om optagelse. Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:  “BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de […]

Hvad du måske ikke vidste om mig…

At jeg kan lide forskellige musikgenrer og bruger megen musik på kurser og retreats. At jeg selv spiller guitar i band og nyder fællesskab og sang. At jeg skriver meget, lige fra faglige artikler til digte, pjank & tosserier samt psyko-filosofiske-spirituelle emner. At jeg elsker at være ”open-air-psykolog”. At jeg bruger det bedste fra vestlig psykolog og […]

Henrik Juul

Autoriseret psykolog Erhvervspsykolog og privatpraktiserende psykolog Godkendt af Psykolognævnet som specialist og supervisor i psykoterapi for voksne. Medlem af Dansk Psykologforening. Selvstændig psykolog siden 1984. Ved siden af almen psykologpraksis har Henrik Juul løbende designet og afholdt en mængde kurser og retreats vedrørende personlig udvikling, refleksionstid for ledere, stress-release og meditativ dybdeafslapning. Desuden uddannelser for […]