Sparringsfeltet

– supervision & egenomsorg

Professionel og personlig udvikling for mennesker, der arbejder med mennesker

Behandlere, ledere, konsulenter, lærere.

En ny fortløbende gruppe til styrkelse af glæde, livfuldhed, sjov og kreativitet.
Samt overskride egen faglighed, lære af hinanden og af gruppens interaktion.

København ca. hver 8. uge.
Start juni 2019

Ring 2440 7588

E-mail info@henrik-juul.dk

Efterudddannelsen i BodyEssence Re-Sourcing Terapi

Nyt hold for behandlere starter i
januar 2017

Nærmere oplysninger kommer i næste nyhedsmail – tilmeld dig denne – men du kan allerede nu søge om optagelse.

Psykolog og BE-terapeut Cathrine Frahm siger om sin uddannelse i BERT:
 “BE-uddannelsen har været meget værdifuld for mig i mit virke som psykolog. Det at bringe mere opmærksomhed til de subtile processer mellem mig og mine klienter, giver en ny mulighed for at gå dybere i det terapeutiske arbejde.
Samtidig er arbejdet udfra den menneskelige essens så givende, da det får både mig selv og mine klienter til at vende opmærksomheden mod det oprindelige vi alle har med os og bort fra det vi alle tillægger os med egoets behov for at passe ind”.

Læs mere om BE-uddannelsen her

Hvad du måske ikke vidste om mig…

At jeg skriver meget, lige fra faglige artikler til digte, pjank & tosserier samt psyko-filosofiske-spirituelle emner.
At jeg er i mit sande es som ”open-air-psykolog”.
At jeg bruger det bedste fra Vestens psykolog og
At jeg i mange af mine metoder inddrager Østens psykiske forskning og visdom
At jeg, siden jeg underviste på Folkeuniversitetet i 80’erne, har fastholdt et holistisk fokus
At jeg værdsætter forskellige musikgenrer og jævnligt bruger musik på kurser og retreats
At jeg selv spiller i band og nyder fællesskab og sang.

Om jeg har en mission?

Hvis jeg har en mission som psykolog, må det være

  • fortsat at forske i bevidsthed, og at facilitere menneskelig vækst
  • at komme væk fra akademiske beskrivelser og diagnosesystemer samt gøre psykologien forståelig og praktisk anvendelig
  • gerne at række hovedet i skyerne, men beholde benene på jorden.

Henrik Juul

Autoriseret psykolog
Erhvervspsykolog og privatpraktiserende psykolog

Godkendt af Psykolognævnet som specialist og supervisor i psykoterapi for voksne.
Medlem af Dansk Psykologforening.
Selvstændig psykolog siden 1984.

Ved siden af almen psykologpraksis har Henrik Juul løbende designet og afholdt en mængde kurser og retreats vedrørende personlig udvikling, refleksionstid for ledere, stress-release og meditativ dybdeafslapning.
Desuden uddannelser for professionelle behandlere, psykologer og psykoterapeuter, bl.a. efteruddannelsen ‘Body & Essence Re-Sourcing Terapi & proces’.

19 års praksis som erhvervspsykolog og ledelsesrådgiver.
Speciale i facilitering af processer i teams,  kommunikation og stresshåndtering.

Kernekompetencer indenfor ledelse, teamudvikling, stressbehandling, personlig vækst, konfliktløsning.

Arbejder som coach og sparringspartner for executives og ekstern konsulent for virksomheder.

Har undervist og ledet kurser i 18. år for Mannaz (tidligere Dieu) indenfor lederudvikling, procesledelse og coaching.

Har tillige designet og undervist i kurset ’Overskud og Arbejdsglæde’  i Center for Ledelse.
Stifter af landsforeningen ”Livskvalitet mod Stress”.

Mere baggrund – og tættere på…

Faglige interesser og kernekompetencer

“Disse spænder vidt, primært dog med fokus på at formidle og supportere personlige udviklingsmuligheder indenfor lederskabets psykologiske dimension.

God ledelse indebærer efter min mening fornemmelse for relationers betydning med henblik på at katalysere frisættelsen af andre menneskers potentiale og at få dem til at spille sammen.
Lederen har brug for – såvel i ”fredstid” som i krisetider og kaos – at kunne facilitere processer indenfor samarbejde, forandring og udvikling med henblik på at forstærke og forfine kompetencerne i et gruppefelt.

Kærlighed og ærlighed, bevidsthed, etik og nærvær er de grundstoffer, der opbygger menneskelige relationer og organisationers kollektive skabende intelligens.
Disse er bærende kvaliteter i min rådgivning, undervisning, coaching og facilitering af processer.

Jeg styrker selvindsigt og menneskeforståelse som basis for at træne visionære, autentiske og troværdige ledere med begge ben på jorden.

Mange oplever, at jeg på en respektfuld måde formår at gå tæt på de personlige temaer, som rummer mulighederne for at den enkelte leder overskrider sine begrænsninger og udfolder sit potentiale.
Og at jeg skaber tryghed til at turde overskride hæmmende begrænsninger”.

 

Støtter ”Out of the Box” tænkning.
Krop i ledelse. Energi, stressbalance, sundhed.
Meditation og mental træning”.
Deltager i internationalt samarbejde, bl.a. med Herrmann & Associates, som løser opgaver for BMW, Airbus, EADSL m.fl.

Læs mere om Henrik Juul her